Det norske skattesystemet | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 4
  • 4
  • 1289
  • PDF

Det norske skattesystemet | Temaoppgave

Her har du en temaoppgave tilhørende faget Samfunnsøkonomi 1, omdreiende det norske skattesystemet. I oppgaven gis du en forklaring på hva skatt er, og det redegjøres både for direkte og indirekte skatt. I tillegg ses det her nærmere på hvordan skattesystemet fungerer i praksis, og på hvilke måter noen forsøker å unngå systemet.

Elevens kommentar

Teksten kan skrives på en mer formell måte.

Utdrag

I denne oppgaven skal vi se litt nærmere på hva faktisk skatt er, og hva alle de pengene vi betaler inn går til. Samt, skal vi se på ulike typer skatt og hvordan skatt er i praksis. Det viktigste jeg skal finne fram til i løpet av oppgaven er, er det verdt å betale inn skatten til samfunnet.

Det norske skattesystemet
Skatt er de pengene hver og en av oss betaler inn til staten, og som staten igjen bruker på goder til hele samfunnet. Vi betaler skatt fordi vi har godtatt at staten er en organisasjon som sørger for at alle innbyggerne plikter å bidra til fellesskapet. Du betaler skatt hver gang du får lønn, hver gang du handler og årlig på din formue. Det å måtte betale dine egne tjente penger inn til staten kan høres kjipt ut, men igjen så går pengene til goder på den norske befolkningen. Uten skatten hadde vi ikke hatt en gratis skole, gratis legehjelp og samme trygghet som i dag. For noe av det fellesskapet får inn i skatt går til det norske forsvar, som trenes opp til å hjelpe deg om det skulle bli krig. Nødhjelp er også en gode vi betaler inn til og de er tilstede om huset ditt brenner, om du blir ranet eller om du skulle falle om ute i marka. Så det å betale inn å gi sitt bidrag er kanskje verdt det uansett?

Grunnen til at vi har skatt
Her hjemme i Norge har vi som mange andre land et skattesystem, og det er noe alle landets innbyggere må forholde seg til. De aller fleste andre land har også et skattesystem, i Norge betaler per enkeltperson nok til å komme på en 11. plass på verdensbasis over skattebetaling per gjennomsnittlig innbygger i verden. Vi i Norge har en skatteprosent på 29%, imens i land som Danmark, Tyskland og Belgia har de rundt 43%.

Med en skatteprosent på 29% utgjør det en del penger, faktisk så brukte vi hele 1415 milliarder kroner på det offentlige i 2014. Det er en del penger og det er på stortinget de setter seg mål for hva disse kronene skal gå til. Hovedmålene er:
- Å dekke fellesskapets utgifter. Slikt som å gi rett på gratis skole og legehjelp... Kjøp tilgang for å lese mer

Det norske skattesystemet | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.