Det moderne enkeltmennesket | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 6
  • 4
  • 1554
  • PDF

Det moderne enkeltmennesket | Artikkel

Dette er en artikkel i Historie og filosofi 2 som drøfter spørsmålet: Hva er det moderne? Oppgaven som ble gitt var å drøfte spørsmålet ved å lage en egenvalgt vinkling, f.eks. ved å diskutere spørsmålet i lys av to-tre teorier og tenkere, eller se på historiske hendelser. I sin besvarelse har eleven valgt å drøfte det moderne mennesket, eller enkeltmennesket. I den forbindelse diskuterer/kritiserer Karl Marx' teorier. I tillegg drøftes overgangen fra religion til vitenskap i det moderne samfunnet.

Utdrag

Jeg ser meg selv i speilet. Lysstråler blir fanget av speilet og speilet reflekterer de tilbake. På mange måter fanger også speilet, eller snarere speilbruken, to viktige aspekter av det som preger vår moderne tid. En viktig grunn til at jeg i det hele tatt har tid og overskudd til å se meg selv i speilet, er frigjøringen av tid. Takket være industrialiseringen og automatiseringen har konseptet fritid dukket opp, altså tid som er til overs etter arbeid og skole, som jeg kan disponere fritt etter ønske. Dette har både positive og negative følger. Det andre aspektet er på mange måter enda mer avgjørende, og det handler om at jeg ser nettopp på meg selv i speilet. I vår moderne tid har vi sluttet å se oppover for å tilbe Gud eller søke svar fra himmelen, vi ser heller mot oss selv i fast tro om at vet best selv. Dette henger sammen med hvordan samfunnet stoler på at vitenskapen har svaret på alt. Vår tilbøyelighet til å se oss selv i speilet er også et testimonium på de egoistiske tendensene vi finner hos individet, som man også kan kreditere det moderne. Det moderne menneske ser altså seg selv i speilet, og det moderne stirrer tilbake. Grunnlaget mitt for å si dette skal vi utforske videre.

I dag har vi altså tid til overs. Maskiner har effektivisert arbeidet vårt så grundig at når vi er ferdig med nødvendig arbeid, har vi overskudd på tid. Slik har det ikke alltid vært. Tidligere måtte arbeiderklassen jobbe hele dagen for å forsørge seg. Denne frigjorte tiden har vi den industrielle revolusjonen å takke for. Revolusjonen endret den sosiale strukturen i samfunnet, og de økonomiske og ikke minst teknologiske forandringene var enorme. Dette er noe Karl Marx skrev og sa mye om. Det gir mening å starte med Marx når vi skal utforske den moderne tiden, nettopp fordi mye av det vi fortsatt tenker på som definerende for vårt samfunn, utspilte seg først foran øynene på Marx. Dette gav han en unik mulighet til å evaluere, kommentere og kritisere samtiden, noe han også gjorde. Marx sine tanker og teorier har hatt en enorm ideologisk påvirkningskraft, og mye av det er vel så relevant i dag som for knappe 200 år siden... Kjøp tilgang for å lese mer

Det moderne enkeltmennesket | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.