Den italienske og flamske renessansen | Særoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie og filosofi 1
  • 5
  • 13
  • 3212
  • PDF

Den italienske og flamske renessansen | Særoppgave

Her har du en særoppgave i Historie og filosofi 1 som sammenligner italiensk og flamsk renessanse på bakgrunn av billedkunst. I oppgaven finner du en drøfting av likheter og ulikheter ved de to retningene. Oppgavens problemstilling lyder i den forbindelse som følger: "Hvilke forskjeller finner vi mellom den unge italienske renessansen og den unge flamske renessansen– i lys av kunst og personer?"

Innhold

1.0 Innledende 2
2.0 Den italienske renessansen 2
2.1 Vesentlige personer 5
3.0 Den Flamske renessansen 6
3.1 Vesentlige personer 8
4.0 Sammenlikninger 8
5.0 Konklusjon 9
6.0 Kildereferat 11

Utdrag

1.0 Innledende
I 1430 skjedde det noe banebrytende innenfor kunsthistorien, og ingen forsøk på å skrive om kunsthistorie kan utelate renessansen og dens utvikling, påvirkning og konsekvens. Den markerte noe fundamentalt og nyoppdaget i sin samtid. Renessansen har sin oppstart i Italia og videre spredde den seg til resten av Europa. Spred som ild i tørt gress sammen med en ny forelskelse i antikkens kultur og forståelse for det menneskelige, det visuelle og det kognitive. Kirkens makter blir svekket og en oppladning til en opplysningstid, reformasjonen i kirken og ikke minst den vitenskapelige revolusjonen. Men hva var drivkreftene i renessansen og hvordan kan vi bruke kunsten til å si noe om samfunnet? Det er et stort spørsmål, som igjen krever avgrensning på tid og sted. Derfor skal oppgaven reise spørsmål om renessansen i Nederland kontra den tidlige renessansen i Italia. Vi skal videre drøfte likheter, forskjeller og eventuelle utviklinger som har skjedd fra renessansens start i de italienske bystatene og hvordan den videre utviklet seg gjennom 1400-tallet og videre til 1600-tallet.

...

2.0 Den italienske renessansen
Vi skal starte med å se på den Italienske renessansen og dens utspring i de italienske bystatene. Viktige aspekter ved den italienske renessansen var at den ble innledet med en rekke funn av romersk skulptur og litteratur (Tschudi-Madsen, Store norske leksikon, 2015). Det som er så spesielt med den italienske renessansen er at personer som Signorelli fra Cortona som var opplært hos Piero della Francesca utviklet følelser for mennesket og dets krefter, enda mer viktig for renessansen var at disse følelsene skulle utvikle seg. Maleriene går fra det gotiske og middelalderens sorger begynner å forsvinne.

Det vakre, lidenskapelige og forståelsen av følelse og fornuft skal frem. Den stadige preken mellom synd og frelse fortsetter, men blir tatt til et nytt nivå etter middelalderens konstante kamp mellom tro og viten (Russoli, 1962. Side 16-17). Samtidig som dette sto i fokus ble menneskekroppen i form av anatomi veldig sentralt og viktig for skulptører. (Moum m.fl. 2008, Side 227).

...

2.1 Vesentlige personer
Viktige personer i Italia under renessansen kan være så mange. Alt fra Leonardo da Vinci, Niccolo Pisano, Giotto, Torquato Tasso, Giovanni Boccaccio, Giovanni da Fielsole, Masaccio og Masaccio. Derimot skal vi bare gå inn på noen få og hvordan de utgjorde en større forskjell i Italia i perioden 1400-1600.

Utenfor kunsten så man gjerne en samfunnstendens tilbake til de antikke tekstene, og en rekke med platonske tekster vakte særlig oppsikt. Det gjorde også finansmannen Cosimo de Medici (1389-1464). Han var mannen bak et platonsk akademi under ledelse av filosofen Marasilio Ficino (1433-1499) Medici var mannen med pengene til å spore opp å kjøpe inn gamle skrifter.

...

3.0 Den Flamske renessansen
Den nederlandske renessansen viser veldig forskjellige kunstneriske tendenser i forhold til italiensk kunst, med kontraster som Jan Van Eycks realisme (Tschudi-Madsen, 2015. Renessansen). Nederland fikk renessansen litt senere, men de presterte å ta den et steg videre. Vi leste tidligere under den Italienske renessansen at kunstnere var verdsatt av samfunnet. I Nord-Europa på 1400- og 1500-tallet var det ofte at man knyttet malere til hoffene. Disse malerne skulle medvirke til å øke fyrstens status både som person og som hersker. De skulle male portrett og landskapsbilder av fyrstens krigsbedrifter og erobringer for å fremheve fyrstens makt. Dette parallelt ved den sosialt frie kunsten. Kunstnerne kunne nå produsere bilder på eget initiativ og som et resultat av dette ble det ikke lenger bare malt på bestillinger. Kunsthandlervirksomheten kommer nå til syne – Spesielt i Belgia. Et av de viktigste områdene i den nordlige renessansen var Flandern. Den flamske kunsten omfatter regionene som i dag er Nederland, Belgia og områdene rundt (Helland, m.fl, 2011. Flamsk Billedkunst).

...

3.1 Vesentlige personer 
Frankrikes svekkelse på begynnelsen av 1400-tallet ble til en materiell fremgang for nederlenderne og deres kunst. Dagens Nederland var opprinnelig den nordlige og mer avsidesliggende delen av området Nederlandene.

...

4.0 Sammenlikninger  
De kunstneriske forskjellene mellom Flamsk og Italiensk renessanse er enorme. Men motivene som kirker, Kristi fødsel og Madonna går igjen, selv om vi vet at kirken var svekket etter middelalderen.

...

5.0 Konklusjon
Det kan alltids spekuleres i om kampen mellom tro og viten gjennom middelalderen påvirket kunsten i den unge renessansen i Italia. Og det gjorde den helt klart, men til hvilken grad er uviss. Kanskje om kampen hadde blitt vunnet med større margin hadde bildene bestått av universet og det kosmiske, det naturlige og det vitenskapelige. Men sannsynligheten for det er like stor som at kunsten hadde blitt det samme... Kjøp tilgang for å lese mer

Den italienske og flamske renessansen | Særoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.