Den industrielle revolusjon - fordeler og ulemper? | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 1082
  • PDF

Den industrielle revolusjon - fordeler og ulemper? | Artikkel

Dette er en artikkel som diskuterer hvordan den industrielle revolusjonen har påvirket samfunnet vi har i dag, i forhold til hvordan denne tidsperioden påvirket menneskeheten som levde i løpet av den.

Artikkelen prøver å svare på om den industrielle revolusjonen var et nødvendig onde, eller om perioden ødela mer enn den gavnet. Den kommer bl.a. inn på helseskader, dødsfall og barnearbeid som viktige faktorer i løpet av den industrielle revolusjonen.

Utdrag

Fabrikkene var store og trengte mange arbeidere. Jo mer fabrikker det var jo mer arbeidsplasser var det. Fabrikkene skapte arbeidsplasser, det fikk folk til å flytte inn til byene for å få jobbe. Nå som det var jobb fikk fler og fler lønninger og hadde mer råd enn det de hadde før. Folk hadde penger til mat, tekstiler og hverdags produkter og prisene på disse varene gikk ned siden fabrikkene fikk de produsert på et høyt nivå. Fler og fler folk flyttet til byene «I 1850 bodde 13 prosent av befolkningen i byer, i 1875 var andelen økt til 25 prosent, og ved utgangen av 1800-tallet bodde en tredjedel av befolkningen i Norge i urbane strøk.» (Eliassen, 269). Lønningen på fabrikkene var ikke høye. Arbeiderne fikk så vidt penger til å overleve. De bodde i små leiligheter ofte på den kanten av byen der all røyken fra fabrikkene svevet mot. Folk bodde i slummer og gettoer, levestandarden deres var dårlig. Røyken som forurenset lufta de pusta inn dårlig brakte sykdommer som astma og lungeinfeksjoner for de som jobbet i fabrikkene.

«Barnearbeid reguleres i Norge av arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 11. Barn som er under 15 år, skal som hovedregel ikke utføre arbeid. Det samme gjelder skolepliktige barn over 15 år. I praksis betyr dette at forbudet gjelder inntil barnet har fullført grunnskolen, vanligvis når det er 15/16» (Jahkheln,2017). Det er ikke lov... Kjøp tilgang for å lese mer

Den industrielle revolusjon - fordeler og ulemper? | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.