Demokratiutviklingen i Norge fra 1800 til 1945

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 2
  • 768
  • PDF

Demokratiutviklingen i Norge fra 1800 til 1945

Dette er en oppgave i Historie som handler om demokratiutviklingen i Norge fra 1800 til 1945. I oppgaven redegjøres det for viktige hendelser i Norges historie, som bidro til å gjøre Norge til et selvstendig demokratisk land. Videre ses det nærmere på drivkrefter innen økonomiske, kulturelle, politiske og sosiale forhold, som følge av denne utviklingen.

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Elevens kommentar

Bedre Nynorsk, annet oppsett

Utdrag

Demokratiutviklinga i Noreg frå 1800 til 1945

I denne oppgåva skal eg gjere greie for dei viktigaste hendingane i den norske historia som gjorde Noreg til eit sjølvstendig demokratisk land. Eg skal også analysera og trekkje fram drivkreftane innafor det økonomiske, kulturelle, politiske og dei sosiale forholda under denne tida som følgje av utviklinga.

Eidsvoll 1814 var eit av dei fyrste sakene som sat Noreg på rett veg mot er samfunn med demokrati. Her vart grunnlova signert 17. mai av riksforsamlinga. Representantane vart samde om å utarbeida ei lov som skulle innehalda sjølvstende bland folket, fridom og ei fordeling av staten si myndigheit på forskjellige organa.

Parlamentarismen er ein ting vi ikkje kan utelata. Parlamentarisme er ein politisk styreform der ei lovgivande forsamling avgjer kva for ei regjering som skal leia den utøvande makta. Dette prinsippet dukka først opp etter kong Oskar 2. bad leiaren for stortingfleirtalet, Johan Sverdrup om å bli statsministar i ei ny regjering... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokratiutviklingen i Norge fra 1800 til 1945

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.