"Demokratisering og Nasjonalisme" - Notater til Kapittel 6

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • Godkjent
 • 7
 • 2516
 • Word2003

Sammendrag: "Demokratisering og Nasjonalisme" - Notater til Kapittel 6

Notater til kapittel 6 om Demokratisering om Nasjonalisme i "Å lykkes med nyere historie", Cappelen Damm. Sammendrag i Historie Vg3 - Tar for seg hvert enkelt læringsmål.

Lærers kommentar

oversiktlig og konkret skrevet

Elevens kommentar

Kunne drøftes mer

Innhold

Kap 6 - Demokratisering og nasjonalisme:
Nasjonalstatens samling
Årsaker til Tysklands og Italias samling
Wienerkongressen 1814-15
Industrialiseringen
Nasjonalismen og sosialismen
Lederne: Bismarck, Cavour og Garibaldi
Tyskland samles gjennom tre kriger i 1871
1870/ 71: Den fransk- tyske krigen
Italias samling
Konsekvenser av samlingene
Tyskland
Sosialister og katolikker truer Bismarcks posisjon
Sosiallovgivningen
Italia
Innføring av parlamentarismen i 1884
Definisjon av begrepet parlamentarisme
Før 1884: 1814- grunnloven- maktfordeling
Årsakene til parlamentarismen
Drivkrefter på landsbygda- hamskiftet
Bondevennene Ueland og Jaabæk
Drivkrefter i byene- byradikale og sverdrup
Statsrådsaken
Vetostriden
Riksretten
Riksrettdommen 1884: folkestyre, svekket embetsstand og kongemakt
Partiutviklingen etter 1884
Venstre
Høyre
Arbeiderpartiet

Utdrag

"Kap 6- Demokratisering og nasjonalisme:

Kompetansemål: hvordan har nasjonalstaten skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikt og undertrykking?

Nasjonalstatens samling
- Dominerte store deler av 1800 tallet og nye nasjonalstater kom i Italia i 1870 og Tyskland i 1871.
- Balkan og øst europa(tyrkia): frigjøringskamper fram til bruddet til første v.krig.
- Norge brøt/ uavhengig fra sverige 1905 (såvidt vi unnslapp krig)
- Nasjonalismen et bindemiddel i Vest Europa, men på Balkan og ø-europa dynamit
- Nasjonalismen ble drivkraften i nasjonalstatens samling.

Årsaker til Tysklands og Italias samling
Wienerkongressen 1814-15
- seiersherrer blitt enige om fredsoppgjør i Wien for Europa, og fikk maktbalanseprinsippet: ingen skulle bli for sterke- beholde Napoleons inndeling av ysk og italiensktalende befolkninger i mindre fyrstestater.

- Russland og østerrike kom styrket ut av kongressen og prøvde senere å samle stater til større nasjonalstater."... Kjøp tilgang for å lese mer

"Demokratisering og Nasjonalisme" - Notater til Kapittel 6

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 23.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var veldig gode notater som hjalp meg veldig til privatisteksamen
 • 01.05.2013
  Veldig bra oppsumering av kompetansemålet! Tusen takk.
 • 13.06.2016
  Oversiktlige notater
 • 11.06.2016
  liuhjedlkjvnalidkjnbaedfbadc adfv