Demokratiets utfordringer | Presentasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 1231
  • PDF

Demokratiets utfordringer | Presentasjon

Her har du en oppgave i Samfunnsfag vedrørende demokratiets utfordringer. Oppgaven er utformet som et manus, og kan brukes som inspirasjon hvis du skal holde et foredrag i Samfunnsfag. I oppgaven ses det nærmere på hvilke måte demokratiet vårt er sårbart, forskjellige utfordringer demokratiet møter, og i tillegg foreslås ulike tiltak som kan styrke og utvikle demokratiet.

Utdrag

Ja, min oppgave var da å finne svaret på hvilke utfordringer det norske demokratiet har.
Jeg kommer da til å si noe om demokratiet vårt, hvorfor det er sårbart og mange forskjellige utfordringer vi har i demokratiet jeg vil også presentere noen punkter om hvordan vi kan styrke og utvikle demokratiet.

Det er sjeldent jeg finner meg i situasjonen hvor jeg tenker på hvor glad jeg er for at vi har demokrati i Norge og jeg er sikker på at dette ikke gjelder bare meg. Dette betyr ikke at jeg eller du ikke setter pris på at vi har et demokrati. Fordi jeg er veldig glad for at man kan si og stå for hva man mener, tro på hva man vil og når jeg blir 18 bruke stemmen min til å påvirke samfunnet. Men vi tar på en måte demokratiet for gitt. Man skulle ikke trodd det men demokratiet vårt har noen svake punkter også. Nå skal jeg si noe om dem.

Mediene kan være en utfordring for demokratiet. En sentral verdi i demokratiet er ytringsfriheten. Mediene er et viktig bindeledd mellom politikere og velgere. De skal formidle informasjon og er en viktig arena for menings utveksling. Mediene har et ansvar når det gjelder å kontrollere politikerne. I et folkestyre må folk kunne følge med og få informasjon fra mediene på hva som skjer. Problemet dukker opp når mediene i dag legger for mye vekt på underholdning. Slik at det blir vanskelig å få med seg de politiske sakene, for eksempel å følge en saklig samfunnsdebatt. For å ta eksemplet litt videre så kan vi si at det pågår en debatt i mediene om de homofile rettigheter. Man følger da interessert med i saken men så hopper mediene over å dekke saken og heller fokusere på ren underholdning og det blir vanskelig å følge med... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokratiets utfordringer | Presentasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.