Demokratiet: Den Ideelle Styringsformen? | Fordeler og Ulemper

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Demokratiet: Den Ideelle Styringsformen? | Fordeler og Ulemper

Drøftende oppgave om demokrati. Er dette den ideelle styringsformen?

Oppgaven ser på fordeler og ulemper og sammenligner med andre styringsformer.

Oppgaven går under kompetansemålet ”forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling”, under kapittel åtte i Sosiologi og sosialantropologi boka.

Lærers kommentar

"En super oppgave! Men skulle likt å sett en lengre og mer utdypende konklusjon, men oppgaven er bygd opp svært bra, og har med mange gode eksempler og drøftinger"

Elevens kommentar

Legge til litt mer i konklusjonen, slik at den blir fyldigere.

Innhold

Innledning
- Definisjoner/forklaring av uttrykk
- Analyse/drøfting
o Fordeler og ulemper
o Et fungerende demokrati
o Fungerende autoritære regimer
- Konklusjon/avslutning
- Kilder/ Referanseliste med vurdering

Utdrag

INNLEDNING
I verden i dag blir demokrati sett på som den ideelle styringsformen av de fleste og er den dominerende styringsformen i verden. De flest land i verden streber mot et fullkommet demokrati, og det er land med velfungerende demokrati som ses opp til. Men er det slik at demokrati er den ideelle styringsformen? I denne oppgaven skal jeg diskutere denne problemstillingen. Jeg skal se på ulemper og fordeler ved demokratiet sammenlignet med motsettende styringsformer, se på hva som må til for at et demokrati fungerer og se på tilfeller der motsettende styringsformer har vært suksessfulle og diskutere dette. Oppgaven går under kompetansemålet ”forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling”, under kapittel åtte.

DEFINISJONER/FORKLARING AV UTTRYKK
Demokrati er en styringsform som i prinsippet går ut på at politikken som føres, bestemmes av folket. I et demokrati innebærer det en del viktige trekk, som allmenn stemmerett, hemmelige valg, organisasjons- og ytringsfrihet, rettssikkerhet og fri partidannelse. Et samfunn uten særlig store sosiale og økonomiske forskjeller er også et kriteri for et fungerende demokrati.

Det er svært vanskelig å definere demokrati, og det finnes en rekke forskjellige definisjoner på det, dette er fordi det finnes forskjellige måter å praktisere et demokrati på. Men i forklaringen over er de universelle prinsippene som må være til stedet, for at et land kan ...

---

ANALYSE/DRØFTING
Fordeler og ulemper
Det noen ser på som fordel ved demokrati er at med demokrati kommer det en rekke rettigheter til folket. Allmenn stemmerett, hemmelige valg, organisasjons- og ytringsfrihet, rettssikkerhet og fri partidannelse er de mest grunnleggende rettighetene som knyttes til et demokrati. Disse gir en frihet og beskyttelse til innbyggerne.

Allmenn stemmerett og hemmelige valg gjør at alle over en viss alder kan være med på å bestemme, og være med å delta i politikken med beskyttelse av at valgene er hemmelige... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokratiet: Den Ideelle Styringsformen? | Fordeler og Ulemper

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 18.03.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    Ganske nyttig :) takk skal du ha :D
  • 15.11.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    ryddig tekst om demokrati