Demokrati og FNs mennekserettigheter - Drøfting

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Demokrati og FNs mennekserettigheter - Drøfting

Drøftende oppgave i Politikk og menneskerettigheter som tar for seg sammenhengen mellom demokrati og menneskerettighetene. Er det slik at alle menneskerettighetene må være oppfylt for at det skal være et demokrati?

Oppgaven kommer blant annet inn på situasjonen i Norge, Afghanistan, Russland (også det tidligere Sovjet) og Kina.

Lærers kommentar

Veldig bra besvarelse hvor du viser god forståelse og innsikt. Fine eksempler. Savner litt mer refleksjon rundt de sosiale og økonomiske rettigheter. De drukner litt i de andre.

Elevens kommentar

Kunne føyd til mer om sosiale og økonomiske rettigheter.

Utdrag

Demokrati – en forutsetning for FNs menneskerettigheter?

Er det slik at det må være et demokrati for at FNs menneskerettigheter skal være oppfylt? I denne oppgaven skal jeg ta for meg hva menneskerettighetene er, og om det er en klar sammenheng mellom demokratiet og FNs menneskerettighetserklæring.

Jeg skal også se på ulike årsaker til hvorfor det ofte er de demokratiske landene som forholder seg til menneskerettighetene.
Menneskerettigheter er grunnleggende universelle rettigheter som gjelder alle mennesker uavhengig av rase, klasse... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokrati og FNs mennekserettigheter - Drøfting

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 26.05.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    huibh uhj hiubh jbubh jbu bk buh jbbiuh jbiu jb jiul jb iul jbj ih b uih jb iuh jbiulh jbi nbh j