Demografisk utvikling i Somalia og Norge | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 12
  • 3953
  • Word2007

Demografisk utvikling i Somalia og Norge | Sammendrag

Sammendrag i geografi om demografisk utvikling i Somalia og Norge. Sammendraget svarer på Somalias og Norges fruktbarhet og dødsrate, og fokuserer på hvordan verden har utviklet seg og er i dag med tanke på den demografiske utviklingen. Sammendraget nevner også Thomas Malthus' og Karl Marx' teorier.

Oppgaveformulering:
Hvordan har verden utviklet seg, og er i dag, med tanke på befolkning i forskjellige deler av verden, med hovedvekt på Norges og Somalias fruktbarhet og dødelighet?

Lærers kommentar

Et grundig og godt svar på problemstillingen. Valgt problemstilling passet veldig bra med tanke på oppgaven vi hadde fått. Innholdsmessig var det konkret og korrekt.

Utdrag

Thomas Malthus og Karl Marx var ikke enige i hverandres teorier. Marx var stor motstander av Malthus. Dette var fordi Marx mente at overbefolkning ikke var noe problem i seg selv, men at det var samfunnsforholdene som ga menneskene et uverdig liv, ikke befolkningsveksten. Marx virket nokså sikker i sin sak, når han sa det var fordelingen av mat som var problemet. Malthus’ teorier ble etter hvert tatt opp igjen når befolkningsveksten var på sitt høyeste, og når diskusjonene rundt bærekraftig utvikling kom opp i 1960 åra. Dette ble da kalt Nymalthusianisme. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Demografisk utvikling i Somalia og Norge | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 31.05.2015
    Veldig bra, dette hjalp meg veldig mye