Eksamen om Demens i Helsefremmende Arbeid

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Eksamensoppgave: Eksamen om Demens i Helsefremmende Arbeid

Oppgaven besvarer en eksamen i helsefremmende arbeid, hvor hovedtemaene er demens, urinveisinfeksjon og kommunikasjon.

Oppgave
Som helsefagarbeider har du ansvaret for denne brukeren. Lag et forslag til en plan med
utgangspunkt i de behovene hun har. Hva vil du gjøre, hvordan vil du gjøre det, og hvorfor vil du
gjøre det slik?
Besvarelsen skal inneholde disse punktene:
• kommunikasjon
• trygghet og tillit
• aktivitet
• personlig hygiene
• kultur

Eksamenssett

Lærers kommentar

Jeg er fornøyd med besvarelsen din. Du har lagt ned mye arbeid her. Dog, jeg har noen kommentarer: Det jeg reagerer litt på er at du sette opp som problemer, er ting som ikke framkommer som problem i caset. Du skal kun forholde deg til de problemene som står der, og de momentene som skal være med i besvarelsen, bør flettes inn i tiltakene.
Jeg har stadig problemer med å forstå hva de vil fram til når det gjelder kultur. Uansett, så kan ikke det være et så viktig punkt at sensor til eksamen vil henge seg opp i det.
  Du skriver bra om ektefellen, men kunne gjerne hatt enda mer fokus på dette med avlastning, og kommet med konkrete avlastningstilbud
- Gode tiltak for å forebygge fall (selvom det kanskje er litt utenom problematikken her) Husk også at når det er snakk om "vandrere", så er det viktig med godt fotstell og gode sko. Det står ikke noe om at hun har problemer med å gå, så gåstol er et unødvendig tiltak
- Du kunne gjerne hatt med flere tiltak i forhold til det at hun er forvirret. Det er mange tiltak som kan være aktuelle her. Det står noe om det i pensum. Du er litt inne på kommunikasjon her. Dette burde du sagt mer om  (det du skriver om kommunikasjon senere, burde vært flyttet hit. Det framkommer absolutt ikke at aktivitet er et problem. Hun vandrer og er mer enn no aktiv. Jeg ville sagt at dette er tiltak som kan være aktuelle fordi hun er urolig og dement. Disse kan gi mestringsfølelse, og i en meningsfull hverdag.
- når det gjelder problemet med at hun er glemsk, kunne du belyst endra mer. Her kan det være mange relevante tiltak.
- meget bra om dette med at hun er tynn og spiser lite
- bra om tiltak ved urinveisinfeksjon.
- kommunikasjon er altså ikke et problem
- Du skriver bra om stell
 
Begrunnelsene dine er ganske bra. Bruk gjerne teorien enda mer og vis hva du kan
 
Jeg føler meg trygg på at dette skal gå bra til eksamen. Av sensor ville du nok fått en sterk firer. Jeg velger å gi deg 5.
 
Lykke til
Mette

Innhold

Situasjonsbeskrivelse 1
Oppgave
Om Ektefellen:
Problem/behov
Ressurser
Mål
Tiltak
Begrunnelse
Personlig stell:

Utdrag

Situasjonsbeskrivelse 1
En 75 år gammel dame bor sammen med mannen sin i en enebolig. Hun er glemsk, vandrer
mye og har fått diagnosen aldersdemens. I det siste har hun spist lite, og hun har blitt tynn.
Hun er også plaget med urinveisinfeksjoner.
Hennes forvirring i forbindelse med daglige gjøremål gjør mannen hennes sliten og irritabel, og
han småkjefter mye på henne.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Eksamen om Demens i Helsefremmende Arbeid

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 05.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven og besvarelsen på parkinson har vært en utrolig stor hjelp til min egen preparasjon og øvelse til eksamen som helsefagarbeider. Flott besvart og jeg lærte mye av det jeg trengte å lære; som hvordan skrive en god situasjonsbeskrivelse, pleieplan med tiltak og begrunnelser og hvordan skrive en god eksamens oppgave. Takk for at du delte denne og den andre oppgaven med oss, de har vært til god hjelp og nytte.
 • 27.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ryddig og nyttig oppgåve. Mykje enklare for meg å sjå korleis ein pleieplan skal skrivast, og korleis ein case skal byggast opp.
 • 04.02.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  Bra skrevet eksamen, mangler litt teori men dog veldig bra.
 • 08.08.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg kjempe mye i min oppgave :)) takk så mye