Delingen av Romerriket | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 7
  • 2444
  • PDF

Delingen av Romerriket | Artikkel

Denne oppgaven redegjør for delingen av Romerriket. Oppgaven begynner med å ta for seg kristendommens inntog i Romerriket. Dernest ses det nærmere på ulike årsaker til og delfaktorer som hadde innvirkning på splittelsen av Romerrikets fall. Følgende kommer oppgaven inn på Vestromerrikets fall. Avsluttende finner du i tillegg en kildeanalyse.

Utdrag

Kristendommens inntog i Romerriket
I de første tre århundrene var kristendommen en mindre etablert religion enn hva den er i dag. Vel kjent er de fire evangeliene, de ble blant annet ikke stadfestet før lenge etter Jesu' død. Dermed kan man anse kristendommen mer som en religion på folkemunne denne perioden. Ulike tolkninger og versjoner av brev fra disiplene og evangeliene ble fortalt folk imellom. Imidlertid tok det ikke lang tid før religionen nådde Romerriket, hvor den spredde seg fra by til by. Til å begynne med tenkte ikke de romerske myndighetene mye over religionen. Den ble for det meste ansett som en sekt innenfor jødedommen. Denne tanken ble fort slått vekk. Kristendommen fikk stadig flere medlemmer både fra jødedommen og andre utestående. Da gruppen ble stor nok merket romerne frafall på ritualer for de romerske gudene. Årsaken var at kristne ikke deltok, da dette stridde med det første av ti bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg».

...

Splittelsen av Romerriket
Splittelsen av Romerriket har mange årsaker og delfaktorer. Man kan tenke seg at det finnes årsaker vi enda ikke vet om, og som aldri vil komme frem. Imidlertid var nok det største problemet størrelsen på riket. Under soldatkeisernes epoke (235e.Kr-284e.Kr) var riket veldig nært oppløsning. Mye på grunn av tre samtidige invasjoner, sykdom og pest som følge av krigene, mord på keisere og stridigheter om keisertronen samt økonomien. Epoken kan beskrives som et maktvakuum. Keisere omtrent kom og gikk, riket manglet stabilitet som følge av faktorene nevnt over. Keiserne i denne epoken kjempet kriger på flere fronter utenfor riket. Samtidig herjet borgerkriger samt kriger mot andre «keisere» og keiserkandidater innenfor riket. Enkelte keisere plyndret også sine egne områder. En annen ting var at økonomien og den ustabile politiske situasjonen gikk utover folket. Noe som antagelig gjorde de mange keiserne fort upopulære, og det ble enklere for andre å se sitt snitt i å ta makten.

Det er ikke usannsynlig at riket ville gått i oppløsning tidligere om det ikke var for Diokletians reformer. Diokletian var keiser fra år 284 e.Kr til 305e.Kr før han abdiserte. Han er kjent for å ha lagt grunnlaget for dominatet (den andre fasen i Romerrikets historie). Diokletian innførte en rekke reformer som blant annet å redusere hyperinflasjonen og fjerne den siste delen av republikken.

...

Vestromerrikets fall
Etter delingen av Romerriket fungerte den østerlige delen mye bedre enn den vestlige. Den vestlige delen slet med en rekke ting. Vi skiller mellom indre og ytre årsaker. De indre årsakene er ganske enkelt hva som skjedde innenriks, mens de ytre er utenriks. Innenriks hadde det skjedd enorme forandringer i det romerske samfunnet. I tillegg bar nok det vestlige riket mere preg av delingen enn hva det østlige gjorde.

Økonomien gikk blant annet ekstremt dårlig, da administrasjonen og ressursproduksjonen ble flyttet til øst under Konstantins periode. Skattesystemet brøt sakte, men sikkert sammen pga. dårlig styring og byene blir pålagt ekstraskatter samt plyndring blir tillatt av keiserne. Et annet problem var stor inflasjon, da de lagde sølvmyntene i uedelt metall som for eksempel kobber, hvilket ga dem liten verdi. Dette førte igjen til at jorda ble mer verdt. Mergodseiere kjøpte opp, og ga bøndene beskyttelse og bygde på denne måten selvforsynte enheter... Kjøp tilgang for å lese mer

Delingen av Romerriket | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.