Del 2 | Eksamen i Biologi 2 | Vår 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 5
 • 2059
 • PDF

Løsningsforslag: Del 2 | Eksamen i Biologi 2 | Vår 2016

Her finner du en besvarelse av del 2 i eksamensheftet i Biologi 2 fra våren 2016. Besvarelsen inneholder svar på 3 oppgaver. Den første oppgaven dreier seg om alger, og gjør blant rede for fordelene og ulempene ved bruk av alger i fiskefôr. Den andre oppgaven handler om erteplanten luser og tar utgangspunkt i et elevforsøk. Til sist besvares 3 deloppgaver vedrørende HIV-viruset og immunitet.

Utdrag

Oppgave 3a
Ved å dyrke fram alger i store vekstkar kan man redusere CO2 konsentrasjonen i luften. Alger driver med fotosyntese, som omdanner lysenergi til kjemisk energi for å lage stivelse og energi til planten. Derfor er planter også produsenter,fordi de produserer sin egen energi, som menneskene og dyrene utnytter. For å lage stivelse trenger plantene CO2 som finnes i luften. I dag frigjør menneskene mye karbondioksid ved forbrenning og ved utehnting av olje og gass fra havet. I tillegg fører biltrafikken også til en stor forurensning som setter seg i luften. Dersom det er mye karbondioksid i atmosfæren får vi det man kaller drihuseffekt. Det innebærer at atmosfæren oppvarmes enormt. Dette kan om noen år føre til at organismene på jordkloden sliter med å overleve. Ulike habitater blir ødelagt, som f.eks. isfjellene smelter, noe som fører til at isbjørnen mister sitt levested. Dersom vi altså dyrker fram alger med målet til å bruke disse i fiskeforet, så minker vi CO2 konsentrasjonen ved fotosyntesen.

En annen fordel med å bruke alger istedenfor fisker er fordi man sparer på mengden fisk i havet. Fisk er en viktig del av næringen til både andre fisker i havet og dyr på landet.
...

Oppgave 4a
Etanol er et produkt i den anaerobe celleåndingen, som er en prosess hvor det dannes energi uten tilgang til oksygen. Denne prosessen kalles også for frementering. Prosessen hvor glykose, f.eks. blir til etanol + ATP + CO2 kalles blant annet gjæring. Denne prosessen skjer hos plantene. Hos dyrene så dannes det melkesyre istedenfor etanol. Det å skylle frøene i etanol før de settes inn i jorden er viktig når man skal undersøke virkningen av nitrogenfikserende bakterier. Nitrogenfikserende bakterier er nemlig de eneste organismene som bryter ned etanol. Hvis man så har et glass med et etanol skylt frø og man tilsetter nitrogenfikserende bakterier så vil de bryter ned etanol, noe som vil føre til en raskere vekst av planten. Her må begge frøene skylles i etanol for at faktorene er like hos begge plantene, slik at man etterpå kan sammenlikne de.

...

Oppgave 5a
1) Det at moren er delvis immun forteller at hun er bærer av genet som koder for CCR5-reseptoren. Dermed er dette en form for recessiv genetisk sykdom.
Her bruker jeg bokstaven R for genet som koder for CCR5-reseptoren.
RR: frisk
Rr: bærer av genet for CCR5
rr: syk for denne sykdommen

Hvis barnet ikke skal være immun mot sykdommen, så betyr det at barnet er syk. Dermed må genotypen for barnet være rr, mens genotypen for moren er Rr... Kjøp tilgang for å lese mer

Del 2 | Eksamen i Biologi 2 | Vår 2016

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 18.05.2017
  Takk for at du ligger ut svar på eksamensoppgaver, det er til stor hjelp.
 • 04.05.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  stort sett et godt eksamenssvar, men med noen feil i oppgave 5.