Kroppens organeller

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 1
  • 208
  • PDF

Sammendrag: Kroppens organeller

Kort oversikt og forklaring av organellene i kroppen og besrkivelse av deres funksjon. Forklarer blant annet cellekjærnen, robisomer og endomembransystemet.

Innhold

Organell
Funksjon
Cellekjernen
Ribosomer
Endomembransystemet
Endoplasmatisk retikulum (ER)
Golgiapparatet
Mitokondrier
Cytoskjellettet
Peroksisomer
Cellemembranen
Lysosomer (kun dyreceller)
Vakuoler (kun planteceller)
Kloroplaster (kun planteceller)
Celleveggen (hos planter, sopp og noen protister)

Utdrag

Organell

Cellekjernen
Fungerer som et kontrollsenter i cellen, samtidig som veggen rundt beskytter arvestoffet (DNA). Står også for DNA-kopiering og RNA-produksjon.

Ribosomer
Produserer polypeptider

---

Cellemembranen
Cellemembranen En membran som går rundt hele cellen for å kontrollere hva som kommer inn og ut av cellen. Holder også organellene inne i cellen.

---

Vakuoler (kun planteceller)
Lagrer diverse kjemiske forbindelser. Regulerer hvor stor cellen er (cellevolumet), og vannbalansen inne i celler... Kjøp tilgang for å lese mer

Kroppens organeller

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.