Definisjon av en art og det biologiske mangfoldet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 4
  • 5
  • 1088
  • PDF

Sammendrag: Definisjon av en art og det biologiske mangfoldet

Denne oppgaven dreier seg om arter og det biologiske mangfoldet. Oppgaven besvarer følgende kompetansemål: Forklar hvordan en art er definert, og hvordan det biologiske mangfoldet blir organisert i taksonomiske system. Her redegjøres det blant annet for det morfologiske og det fylogenetiske artsbegrepet.

Utdrag

Hva er en art?
Det har seg faktisk slik at det er ganske vanskelig å finne en definisjon på begrepet art på en måte som alle kan være enig i og som kan brukes på en måte som dekker alle områder innenfor begrepet ”art”. Det er fordi at selv om det finnes titusentalls av definisjoner der ute, så er det en eller annen form for svakhet ved de. Noen av de definisjonene er ålreite for enkelte organismegrupper, noen fungerer best teoretisk, og andre brukes lettest i praksis. Derfor er det valgfritt om hvilket definisjon hver enkelte kan bruke avhengig av hva fagfeltet er. Ja, som nevnt har vi flere definisjoner på art, men spesielt 3 definisjoner som skiller seg spesielt ut:

Det biologiske artsbegrepet
Det biologiske artsbegrepet er den enkleste definisjonen av en art, den sier ganske enkelt at to individer er av samme art når de kan få fruktbare avkom, altså hvis det avkommet selv kan få barn... Kjøp tilgang for å lese mer

Definisjon av en art og det biologiske mangfoldet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.