Das Sprachgenie | Tysk I | Vår 2009

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Tysk nivå I
  • 6
  • 2
  • 777
  • PDF

Eksamensoppgave: Das Sprachgenie | Tysk I | Vår 2009

Dette er vår eksempelbesvarelse av skriftlig eksamen i Tysk I avholdt våren 2009. Her viser vi deg hvordan en eksamensoppgave tilsvarende karakteren 6 ser ut. Besvarelsen er utarbeidet av vår dyktige fagredaktør i Tysk, og er laget med tanke på deg som har behov for individuell hjelp når du skal forberede deg til eksamen. Eksamenssettet vi tar for oss her er gitt tittelen ”Das Sprachgenie”.

Skriftlig eksamen i Tysk I fra våren 2009 dreide seg altså om et språkgeni, nærmere bestemt Georg Sauerwein, og oppgave 1 er en forståelsesoppgave der vi på norsk svarer på spørsmål relatert til tekstvedlegget ”Dr. Georg Sauerwein”. I både oppgave 2 og 3 finner du en kort tekst på tysk, der oppgave 2 dreier seg om navngivning av skoler mens oppgave 3 beskriver en togtur fra Berlin til Gronau. I oppgave 4 ble man bedt om å velge mellom to oppgaver, men her tar vi for oss begge. Oppgave 4 a) er en tekst omhandlende språkkunnskaper, og 4 b) handler om hvordan man kan gjøre seg forstått i utlandet. Både 4 a) og b) er skrevet på tysk.

Bruk vår eksempelbesvarelse som hjelp når du forbereder deg til eksamen i Tysk I. Besvarelsen kan i tillegg brukes som inspirasjon og veiledning til all slags typer oppgaver i tyskfagene.

Utdrag

Oppgave 1 – Les teksten om Georg Sauerwein og besvar både oppgave a) og oppgave b)
a) Hvilken ekstraordinær begavelse hadde Georg Sauerwein?
Han var enormt god til å lære språk.

b) Vurder om de følgende utsagnene er rette eller feil. Begrunn svaret ditt ved å henvise til det som står i teksten.

I. Georg Sauerwein vokste opp i Hannover.
Svar: Det stemmer ikke. Han ble født i Hannover, men vokste opp i Gronau da hans far ble forflyttet dit.

II. Han skrev teksten til den tyske nasjonalhymnen.
Svar: Feil. Han har imidlertid skrevet et dikt som fortsatt i dag blir betraktet som den 2. nasjonalhymnen av litauerne...

Oppgave 2
Wenn meine Schule den Namen einer bekannten Persönlichkeit bekommen sollte, dann wäre es ganz sicherlich...

Oppgave 3
Erst nehmen Sie den ICE 597 vom Berliner Hauptbahnhof, der um 09:37 Uhr abfährt. Dann steigen Sie um 11.23 Uhr...

Oppgave 4
a) Meine Sprachen
Ich bin zwar in Dänemark geboren und aufgewachsen, doch meine Eltern sind beide in Deutschland aufgewachsen und haben deshalb beschlossen, dass meine Geschwister und ich zweisprachig aufwachsen sollen. Wir haben deswegen zu Hause immer Deutsch gesprochen, damit wir die Sprache lernen. Viele Jahre wollten meine Schwestern und ich viel lieber Dänisch sprechen als Deutsch, doch haben wir zu Hause einen Satz auf Dänisch angefangen, wurden wir gebeten den Satz nochmal auf Deutsch zu sagen oder uns wurde einfach auf Deutsch geantwortet.
Heute freue ich mich sehr darüber, dass meine Eltern... Kjøp tilgang for å lese mer

Das Sprachgenie | Tysk I | Vår 2009

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.