Dansetradisjonar i Norge før 1900 | Nynorsk | Dans i perspektiv 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg2
  • Dans i perspektiv 1
  • 4
  • 3
  • 788
  • PDF

Dansetradisjonar i Norge før 1900 | Nynorsk | Dans i perspektiv 1

Denne oppgaven handler om dansetradisjoner i Norge før 1900-tallet. Her blir begrepet folkedans forklart og det blir sett nærmere på ulike dansetyper som var fremtredende på denne tiden.

Oppgave er skrevet på nynorsk.

Utdrag

Det er ganske vanskeleg å setje klare skiljar mellom omgrepa norskfolkedans og tradisjonelldans men eg skal prøve. Altså den vanlegaste definisjonar på Norskfolkedans er dansar som finst i Norge og som har blitt dansa av nordmenn før på slutten av 1900 talet da det kom mange dansar inn i lande utan frå. Men kan også bli sett på at det er en fellesbetegnelse form for dans som er knyta opp til seremoniar eller til lek som er en del av lokal befolkninga som sosiale åtferdsmønster og kulturelle fellesskap, som nå i dag er det blitt en del av folkekulturar i Noreg. Omgrepet folkedans kjem frå det motsette til selskapsdansar som er et utrykk for høgare klasse bykulturar. Det har vært mange diskusjonar om at folkedans ikkje høyrer til i alt av europisk dans, men vist det skjer så blir det ganske mange hull i historia... Kjøp tilgang for å lese mer

Dansetradisjonar i Norge før 1900 | Nynorsk | Dans i perspektiv 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.