Dale ANS | Utviklingsprosesser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Dale ANS | Utviklingsprosesser

Oppgaven inneholder en skjematisk framstilling av en utviklingsprosess i en bedrift. I dette tilfellet er det bedriften Dale ANS, en lærveskebutikk, som skal utvide bedriften og eksportere til Italia. De trenger nye produkter og ideer, og oppgaven går ut på å beskrive en utviklingsprosess for varer i bedriften. Oppgaven tar følgende for seg idé-fasen, utsilingsfasen, testfasen og lansering.

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Lærers kommentar

Du innleder godt. I idéfasen kan du godt beskrive flere måter å komme opp med idéer på. Eks. følge med på hva konkurrentene gjør. Utsilingsfasen er svært godt skrevet. Du hopper over utviklingsfasen.

Utdrag

Produkta som vert selde av Dale ANS er nøydde til å dekka mange ”krav” på marknaden dei er i. Marcus har erfaringa og kunnskapen som skal til for å lage gode vesker av kvalitet, og som kan følgja moten i dag. Han har teke sveinebrev i salmakar-faget og har mykje erfaring med bruk av skinn og lær. Denne kunnskapen og desse ferdigheitene gjer at han lett kan utvikla nye produkt, når han først får ein idè. Desse idéane trenger ikkje å vera basert på marknadsanalysar eller kjende behov, då ein i mote- og kunst- bransjen står ganske fritt til å utvikla særeigne produkt. Likevel er det viktig å ha ein oppfatning av kva som er rett for tida då moten ofte set nokre retningslinjer som ein gjerne vil holde seg litt innanfor. Likevel står ein fritt til å kunne skapa nye trendar på marknaden. Dette inneber mykje risiko, og ein utviklingsfase kan vera vanskeleg med so mykje usikkerheit... Kjøp tilgang for å lese mer

Dale ANS | Utviklingsprosesser

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.