Conflict diamonds | Essay

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg1
  • Engelsk fellesfag
  • 5
  • 2
  • 644
  • PDF

Conflict diamonds | Essay

Denne oppgaven handler om "conflict diamonds", diamanter som kommer fra en krigssone og som ender opp på det svarte markedet. I oppgaven reflekteres det over bruk og kast samfunnet, og konsumentenes uvitenhet i forhold til opprinnelsen av deres nyinnkjøpte produkter, med fokus på diamanter. Videre ser oppgaven på hva som kan gjøre for å bedre denne situasjonen.

Lærers kommentar

Konsist og bra skrevet. Små skrivefeil interessant og oppgavesvarende tekst.

Elevens kommentar

Måten teksten svarer på oppgave (å skrive om det moderne samfunnet vinklet inn mot en film du har sett) er bra. Overganger er også bra.
Vakabular og gramatik må jobbes med også avsluttning.

Utdrag

Conflict diamonds

Modern life in the western part of the world is more and more about working less, consuming more, and thinking less! How do we know? As a consumer, do you ever think of where all the things you use and see in your daily life comes from? What your new product done to the person producing it? Where are your beloved wedding ring made, for example? Where does this stone come from? Is it a conflict diamond as many people talk about? And in that case, is it an act of selfishness to buy it? Furthermore, what is actually a blood diamond?

A blood/conflict diamond is a diamond that originally is from a warzone and ends up being traded on the black marked, often to finance war. It is a concept mostly associated to African lands such as Sierra Leone, Congo and Angola. As an example, take the civil war in Sierra Leone (1991-2002)... Kjøp tilgang for å lese mer

Conflict diamonds | Essay

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.