Clas Ohlson | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 6
  • 12
  • 5477
  • PDF

Clas Ohlson | Caserapport

Dette er en caserapport i Markedsføring og ledelse 1 vedrørende bedriften Clas Ohlson. I rapporten finner du en situasjonsanalyse av bedriften samt en SWOT-analyse. I tillegg redegjør rapporten for faktorer som markedssegmentering og målgruppevalg, bedriftens produkt, prisstrategiarbeid, distribusjon og til sist markedskommunikasjon.

Innhold

Innledning s. 3
Situasjonsbeskrivelse s. 3
Interne arbeidsbetingelser s. 3-5
Eksterne arbeidsbetingelser s. 5-6
SWOT-Analyse s.7
Markedssegmentering og målgruppevalg s. 7-9
Produkt s. 9-10
Prisstrategiarbeid s. 10-11
Distribusjon s. 11
Markedskommunikasjon s. 11-12
Kilder s. 13

Utdrag

Innledning
Clas Ohlson er en varehustjeneste stiftet i Stockholm i 1918 som spesialiserer seg på det tekniske produktmarkedet med et bra varesortiment med god bredde. Originalt startet Clas Ohlson først som et postordrefirma, men er i dag en internasjonalt varehustjeneste som opererer i Norge, Sverige Finland og Storbritannia med over 70 millioner besøkende hvert år. Clas Ohlson opererer derfor i det internasjonale markedet. I disse landene møter de også konkurranse fra konkurrenter som driver med lignende forretninger med store utvalg av tekniske produkter som er billige. Dette er for eksempel i Norge der de konkurrerer mot blant annet Jula, Rusta og Biltema. Sammen med disse bedriftene opererer Clas Ohlson på mellomhandlermarkedet og kjøper derfor inn produkter for deretter å selge dem videre. Produksjonen foregår i hos 600 leverandører i 30 land der mange av dem kommer fra lavkostland i Asia. I dag Clas Ohlson 181 butikker spredt i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Clas Ohlson opererer i et mangfold av forskjellige markeder i og med at de har omtrent 15 000 artikler i vareutvalget sitt. Siden de har et så utrolig stort utvalg av produkter er det vanskelig å si at Clas Ohlson operer innenfor et spesielt marked. Man kan derimot si at Clas Ohlson operer i det tekniske produktmarked, hvor vi finner mange små markeder innad i det tekniske markedet.

Når det gjelder kjøpsatferden til kundene hos Clas Ohlson vet de som oftest hva de er ute etter og har funnet ut det de trenger på forhånd. En av grunnene til dette er at de fleste kundene til Clas Ohlson er menn fra 30 som interesserer seg mer for dette praktiske duppeditt utvalget til Clas Ohlson. Videre setter de norske kundene først og fremst pris på det prisgunstige og brede varesortimentet til butikkene. Vi har snakket med en ansatt på Clas Ohlson Sandvika, og han selv sa at kundene går inn i butikken og plukker ut varene de allerede har bestemt seg for at de skal kjøpe. Dette kan for eksempel være lyspærer, hagesakser eller andre praktiske gjenstander som folk trenger. De går derfor rett inn i butikken og kjøper akkurat det de jakter etter.

Situasjonsbeskrivelse
Nå skal vi ta for oss en situasjonsbeskrivelse av Clas Ohlson der vi beskriver de interne og eksterne arbeidsbetingelsene til bedriften. På denne måten kan vi analysere hvordan Clas Ohlson kan påvirke virksomheten i fremtiden og ta hensyn til omgivelsene slik at de kan oppnå markedsmålene deres. Først skal vi se innom de mest sentrale interne arbeidsbetingelsene i Clas Ohlson; Økonomien, de ansatte og konkurransemidlene de fire P-ene. Deretter skal vi gå inn på de eksterne arbeidsbetingelsene; konkurrenter, kunder og markedet, leverandører og distributører, offentligheten og samfunnet.

Økonomi
Clas Ohlson omsetter for 6,5 milliarder svenske kroner i året, noe som tilsvarer rundt 6,2 milliarder norske kroner. Dette kommer av at Clas Ohlson er en stor butikkjede som opererer med 181 butikker i flere land. Videre har også varemerket deres en svært sterk posisjon i markedet der de er kjente for sine lave priser og sitt store utvalg.

...

Markedssegmentering og målgruppevalg
Bedriften tilbyr en veldig god sortimentsbredde. Alt fra interiør, verktøy og andre nyttige "dingser"(som Clas Ohlson kaller det) som trengs til masse forskjellig. De fleste som er interesserte i produkter fra Clas Ohlson er voksne, studenter og pensjonister. Disse kundene er folk som trenger varene til hjemmet, jobb og liknende. Det er sjelden yngre barn og ungdommer som handler på Clas Ohlson uten deres foreldre. Dette kommer av at målgruppen Clas Ohlson retter seg etter ikke er barn. Dette kan bekreftes av observasjonen vi gjorde da vi besøkte butikken.

Bedriften bruker demografiske, psykografiske og handlingsbaserte kriterier for å segmentere målgruppen. Clas Ohlson segmenterer målgruppen mest via psykografiske kriterier, ved å selge produktene sine til målgruppen som inneholder de type menneskene som liker å gjøre hjemmearbeidet selv og styre i hjemmet. Det er denne målgruppen Clas Ohlson hovedsakelig prøver å selge produktene sine til.

Demografiske segmenteringskriterier:
Når det gjelder Clas Ohlsons demografiske kriterier er det ikke veldig segmentert, fordi butikken tilbyr varer og produkter til begge kjønn, forskjellige aldersgrupper, forskjellige sivilstatus. Om du bor på landet eller i byen tilbyr Clas Ohlson produkter til deg uansett hvor eller hvordan du bor. Alle kan handle på Clas Ohlson uansett inntekt fordi Clas Ohlson tilbyr billige og gode produkter, så inntekten separerer ikke målgruppen til Clas Ohlson så særlig. Målgruppen basert på inntekt kan eventuelt separeres med tanke på at de med høy inntekt velger å kjøpe produkter fra dyrere butikker enn Clas Ohlson for eventuelt bedre kvalitet enn det de tilbyr på Clas Ohlson.

Nedenfor er en mer utdypende beskrivelse av hvordan vi tenker at Clas Ohlson eventuelt segmenterer kundene sine basert på demografiske kriterier.

Kjønn er veldig delt opp etter forskjellige seksjoner. I seksjonen som er mest egnet for kvinner finner vi blant annet hårprodukter, styling og velvære.

...

Produkt
Cotech 20 luftavfukter, er blant de bestselgende produktene fra Clas Ohlson. Clas Ohlson beskriver produktet som at du får mest for pengene, og den egner seg godt for blant annet kjeller, vaskerom og andre frostfrie lokaler. I tillegg har produktet en timer for automatisk start og stopp. Produktnivået til et produkt, deles inn i fem nivåer: kjerneprodukt, det konkrete produkt, det forventede produkt, det utvidede produkt og det potensielle produkt. Første fasen tilfredsstiller luftavfukter behov som er viktig for kundene. Dette gjelder blant annet behov for effektiv tørking av klær. Det konkrete produktet er selve luftavfukteren. Det forventede produktet er de forventningene som er knyttet til luftavfukteren. Blant annet at den skal være effektiv, bra og at den ikke skal lage mye støy. Når det gjelder det utvidede produktet menes det med hvordan service, kundestøtte, levering, lagring og mye annet som har betydning for kjøperen med tanke på kjøp av produktet.

...

Distribusjon
Distribusjon er alle aktivitetene som må til for å få varene fra produsent til sluttbruker. Sluttbrukeren er den endelige brukeren. Distribusjon handler ikke bare om transport, slik som mange tror. Det er en del av distribusjonen, men lagring, lokalisering og risikoovertakelse er eksempler på andre aktiviteter. Dette er viktig for faktorer for alle bedrifter, spesielt også Clas Ohlson, for at varene skal kunne komme seg ut til kundene.

...

Markedskommunikasjon
Vi skal nå knytte en utvalgt reklame fra Clas Ohlson opp mot kommunikasjonsmodellen. Her skal vi ta se på hvordan kommunikasjonen er mellom Clas Ohlson og kundene. Reklamen nedenfor er hentet fra et tilbud Clas Ohlson kom ut med i august før skolestart. Avsenderen er Clas Ohlson, mens mottakeren er skoleelever og foreldre som skal kjøpe skolesaker til barna. Budskapet med reklamen er å formidle tilbudene Clas Ohlson har på skolesaker som kalkulatorer, penner og lignende. De ønsker å legge trykk på at de har billige produkter til skolestart. Videre blir det ikke brukt rasjonell appell i den form av at de underbygger produktene med mye info, men likevel er reklamen oversiktlig og enkel, noe som gir inntrykk av profesjonalitet og dermed blir budskapet mer pålitelig. Kommunikasjonskanalen reklamen tar i bruk er hovedsakelig ikke-personlige kommunikasjonskanaler. Reklamen er hentet fra nettet, men i tillegg antar vi at den har blitt brukt i aviser og plakater på buss og t-bane... Kjøp tilgang for å lese mer

Clas Ohlson | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.