Charlottes Iskrem vs. Kulinaris | Konkurrentanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Charlottes Iskrem vs. Kulinaris | Konkurrentanalyse

Her har du en konkurrentanalyse av Charlottes Iskrem og Kulinaris. I oppgaven legges det frem en konkurrentanalyse som kartlegger graden av konkurranseintensiteten i det norske iskremmarkedet. Deretter fokuseres det på Kulinaris, som er Charlottes Iskrems hovedkonkurrent på det gitte tidspunktet, før det følgende foretas en konkurranseanalyse av de to iskremprodusentene. Med utgangspunkt i konkurranseanalysen, foreslås det avslutningsvis hva Charlottes Iskrem bør konsentrere seg om i deres videre fremdrift.

Lærers kommentar

fikk god tilbake melding

Innhold

1.0 Innledning 3
2.0 Konkurranseintensitet 3
2.1Konkurranse mellom bedrifter 3
2.2 Press fra substitutter 6
2.3 Trussel fra nyetableringer 7
2.4 Makt hos kunder 8
2.5 Makt hos leverandører 9
3.0 Konkurrentanalyse av Kulinaris 9
3.1 Konkurrentens mål for frem tiden 9
3.2 Konkurrentens antakelser om bransjen og seg selv 10
3.3 Konkurrentenes nåværende strategi 10
3.4 Konkurrentenes kompetanse og ressurser 11
4.0 Videre fremdrift 12
Kildeliste 14

Utdrag

Charlottes Iskrem og Kulinaris er begge små iskrembedrifter som prøver å etablere seg i det norske markedet. Etter at Anne Charlotte Bjerke(daglig leder i Charlottes Iskrem) dro til USA og oppdaget omfanget av iskrem fikk hun ideen til å starte opp sin egen lille iskrembedrift, som ble etablert i 1992. Selv om selskapet hennes har vært konkurs to ganger, prøver hun tredje og siste gang. En annen som hadde vært ute og reist var Marius Elvebråten. Han hadde reist blant annet til USA og “smakt utrolig mye god iskrem”, og så et potensial i det norske iskremmarkedet. Etter å ha fått med to bekjente på laget ble Kulinaris etablert i 2002. Både Charlottes Iskrem og Kulinaris produserer høykvalitets-iskrem, istedenfor fløteis som er den vanligste typen i det Norske iskremmarkedet.

Problemstilling
Jeg skal lage en konkurrentanalyse som vil kartlegge graden av konkurranseintensiteten i det norske iskremmarkedet. Deretter vil jeg ta for meg Charlottes Iskrems hovedkonkurrent per dags dato, Kulinaris og foreta en konkurranseanalyse av dem. På basis av dette vil jeg foreslå hva Charlottes Iskrem bør konsentrere seg om i deres videre fremdrift.
2.0 Konkurranseintensitet
For å finne ut hvem som er konkurrentene, benyttes det en teknikk som heter Michael Porter's five forces. Den er laget for å kartlegge kreftene som påvirker konkurransen mellom bedrifter i bransjen. De fem kreftene er: Konkurransen i bransjen, press fra substitutter, trussel fra nyetableringer, makt hos kunder og makt hos leverandører. Ved å ta utgangspunkt i Charlottes Iskrem og knytte dem opp mot kreftene, finner vi graden av konkurranseintensiteten i iskrembransjen.
2.1Konkurranse mellom bedrifter
Det finnes forskjellig grad av konkurranseintensitet i bransjen. I enkelte tilfeller kan store bedrifter ha monopol og kan nærmest bestemme prisen til produktet. I andre tilfeller finnes det mange aktører i samme bransje på ca. samme størrelse. Da kan det hende at aktørene må bestemme utradisjonelle måter for at forbrukeren akkurat skal velge dem. Det brukes også konkurransemidlene pris, PR, plass og produkt for å trekke oppmerksomheten til aktørenes produkter.


Antallet direkte konkurrenter og forholdet mellom dem
I denne konkurranseanalysen har jeg valgt Kulinaris som hovedkonkurrent. Grunnen er at de og Charlottes Iskrem prøver å oppnå det samme, har nesten det samme utgangspunktet og tilbyr veldig like produkter. De er begge miniputter sammenlignet med de ledene aktørene i bransjen, Diplom-Is og Henning-Olsen som har en markedsandel på 90-95 prosent i bransjen. Selv om de er outsidere har både Charlottes Iskrem og Kulinaris store ambisjoner og ønsker å være ledene markedsaktører innenfor høykvalitets-iskrem i Norge... Kjøp tilgang for å lese mer

Charlottes Iskrem vs. Kulinaris | Konkurrentanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Charlottes Iskrem vs. Kulinaris | Konkurrentanalyse, har også lastet ned