Champis SB | Forretningsplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Champis SB | Forretningsplan

Her har du en forretningsplan for bedriften Champis SB. Oppgaven tar for ser elementer som markedsvurdering, konkurrenter og leverandører. Den ser også nærmere på markedsstrategien, inkludert konkurransemidler, produkt og pris. Videre kommer oppgaven inn på personalet, organisasjon og til sist økonomi.

Elevens kommentar

Kunne ha skrevet en handlingsanalyse og hatt litt mer på økonomidelen.

Innhold

1. Innledning: Bakgrunn 2
2. Forretningside, visjon og målsettinger 3
2.1 Forretningside 3
2.2 Visjon 3
2.3 Målsettinger 3
3. Marked 4
3.1 Markedsvurdering 4
3.2 Konkurrenter 4
3.3Leverandører 6
3.4 Undersøkelser 7
3.5 Marked og antatt markedsandel 7
4. Markedsstrategi 8
4.1 Konkurransemidlene 8
4.2 Produkt 8
4.3 Pris 8
4.4 Distribusjon / plass 9
4.5 Personalet 9
5. Verdier 9
6. Organisasjon 10
6.1 Arbeidsfordeling 10
7. Bidragsytere 11
8. Økonomi 11
8.1 Kapitalbehov 11
8.2 Finansieringsmetoder 12
9. Videreutvikling 12

Utdrag

1. Innledning: Bakgrunn
Champis SB er en studentbedrift etablert høsten 2015 av fire engasjerte og motiverte elever ved NTNU Gløshaugen. Vi jobber med å arrangere diverse arrangementer, som julebord, sommeravslutning lansering av nye produkter, jubileer osv. Champis SB vil gjøre det lettere for bedrifter å arrangere arrangementer ved at vi tar oss av alt arbeidet og passer på at alt blir en suksess.
Samfunnet blir rikere og dagene blir travlere. Bedriftsarrangementer tærer på tid og krefter til de ansatte, derfor er det mer effektivt for bedriftene å hyre eksterne personer til å ta seg av arrangementene for dem. Dersom de betaler noen til å ta seg av alt arbeidet rundt eventet, kan ansatte fokusere mer på sin egen jobb og videre utvikling av egen bedrift. Vi i Champis SB liker å arrangere arrangementer og har troen på at mange bedrifter vil føle at det lønner seg å leie oss til å gjøre det vi er interessert i og har erfaring og kunnskap innen. Kundene har selvfølgelig det siste ordet i alle beslutninger angående arrangementene deres, og de kan bestemme selv hvor stor del av arrangeringen de vil ta del i og bestemme over.

Det startet med en ide om en bedrift som skulle arrangere fester og slektstreff. Vi fant fort ut at dette var alt for bredt for en liten bedrift i oppstartsfasen. Derfor bestemte vi oss for å snevre det inn, og fant til slutt ut at det ville være enklest og mest spennende å arrangere bedriftseventer for middelstore bedrifter.

2. Forretningside, visjon og målsettinger

2.1 Forretningside
Champis er en bedrift som arrangerer bedriftseventer i Trondheim og omegn. Eventene vi lager skal møte kundenes ønsker. Dette skal skapes gjennom møter der vi finner ut hva kunden ønsker seg, og hva formålet med eventen skal være. Etter at vi har lagd oss et bilde av hvordan kunden ønsker det, lager vi et forslag som vi presenterer for kunden. Dersom kunden liker forslaget går vi videre til å lage selve eventet.

Vi har ansvaret for hele prosessen, som inneholder forarbeid, opprigging, selve eventen, nedrigging og debrifingen. Etter hvert som vi blir større skal vi også arrangere "teambuilding" og kursing. Vi legger vekt på at tilbudet alltid skal være profesjonelt og enkelt for kunden og at arrangeringen skal gå feilfritt. Kunden skal til enhver tid ha god oversikt over hvordan eventen arrangeres og ha mulighet for påvirkning etter ønske.

2.2 Visjon
Vi skal skape kreative arrangement for de som ser etter gode opplevelser. Vi skal ha godt kjennskap til markedet og alltid ha fornøyde kunder, det er viktig for oss å ha et godt renommé. Vi skal være den foretrukne bedrift arrangøren i Oslo, Trondheim og Bergen.

2.3 Målsettinger
Hovedmål
• Lære om det å etablere og drive en bedrift
• Ha gjennomført flere typer eventer og samlinger
• Bygge et solid nettverk
• Utvide og skaffe flere ansatte
• Tilrettelegge for tilbud i alle de store byene i Norge
- Trondheim
- Oslo
- Bergen
- Stavanger... Kjøp tilgang for å lese mer

Champis SB | Forretningsplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.