Celler og DNA - Notater til Prøve i Biologi 2 Kap. 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 1468
 • PDF

Sammendrag: Celler og DNA - Notater til Prøve i Biologi 2 Kap. 3

Notater til Kapittel 3 i Biologi 2 om Celler og DNA.

Innhold

Prøve i Bi 2
DNAets oppbygning
Homologe kromosomer
Autosomer og kjønnsceller
Kromosomer og DNA
Oppbyggingen av DNA- molekylet
Gener
DNA- metylering
Prokaryote og eukaryote celler
Kromosompar
Cellens livssyklus
Kontroll av cellens livssyklus
DNA- replikasjonen
DNA- molekylet kopierer seg selv
Mitose
Meiose
Mitose og meiose
Genetisk variasjon
Overkrysning

Utdrag

"Prøve i Bi 2:

DNAets oppbygning
Homologe kromosomer – Kromosomene inneholder samme gener.
Autosomer og kjønnsceller – de fleste diploide organismer består av 44 autosomer og 2 kjønnskromosomer.

Kromosomer og DNA:
Inne i alle cellekjerner ligger arvematerialet. Disse bestemmer om du er gutt eller jente og for eksempel om du har blå eller brune øyne. Det kjemiske stoffet arvematerialet består av heter deoksyribonukleinsyre (DNA).

Inne i cellekjernen har man 46 kromosomer, med hvert sitt lange DNA- molekyl. Genene ligger på rekke og rad på DNA molekylene.

Man kan ikke se et DNA molekyl i et mikroskop, men når en celle skal dele seg, kveiler de seg opp på noen spesielle proteiner. Da blir de synlige som kromosomer."... Kjøp tilgang for å lese mer

Celler og DNA - Notater til Prøve i Biologi 2 Kap. 3

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 03.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hebhwebrew r ew rwe wer ew r ewr we rew r ew rwe r we
 • 02.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Synes den va bra og va bra hjelp til prøven (Y)