Cellens Livssyklus - Sjekkpunkter Kapittel 3 - Biologi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 6
 • 4
 • 1995
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Cellens Livssyklus - Sjekkpunkter Kapittel 3 - Biologi 2

Sjekkpunkter fra kapittel 3 - cellens livssyklus. Biologi 2.

Innhold

Kapittel 3 – Cellens livssyklus – Sjekkpunkter
3.1 DNA-molekylet – Side 99
3.2 Cellens livssyklus – Side 101
3.3 DNA-replikasjon - Side 104
3.4 Mitose – en celle blir til to - Side 108
3.5 Meiose – dannelse av kjønnsceller – Side 112
3.6 Sammenligning av mitose og meiose – Side 113
3.7 Genetisk variasjon - Side 116

Utdrag

Kapittel 3 – Cellens livssyklus – Sjekkpunkter

3.1 DNA-molekylet – Side 99
1. Hvordan er DNA-molekylet bygd opp?
DNA er et stort molekyl bygd opp av små enheter. Byggeenheten kalles et nukleotid, og består av tre deler: sukkermolekyl, fosfation og nitrogenbase. Basen er enten A, T, C eller G. Nukleotidene er bundet til hverandre og danner en DNA-tråd. DNA-molekylet består av to DNA-tråder som er rettet hver sin vei. De to trådene har fått navn etter hvilken vei de peker.
2. Hvilke baser er komplementære, og hva betyr begrepet baseparing?
Det er alltid slik at basen A er bundet til T med to hydrogenbindinger, og basen C er bundet til G med tre hydrogenbindinger. Siden A og T alltid går sammen og danner et basepar sier vi at disse basene er komplementære. Samme gjelder for C og G... Kjøp tilgang for å lese mer

Cellens Livssyklus - Sjekkpunkter Kapittel 3 - Biologi 2

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 26.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg synes at svarene var ganske korte for noen oppgaver.