Prisstrategier for treningsapparat | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 7
  • 2089
  • PDF

Prisstrategier for treningsapparat | Caserapport

Caserapport om prisstrategier for treningsapparater. Caserapporten tar utgangspunkt i treningsapparatet bicepsPluss og hva utvikleren må gjøre for å kunne iverksette en lønnsom produksjon av disse.

Lærers kommentar

Det beste du har gjort til nå.

Innhold

Innledning
Kompetanemål
Disposisjon
Forutsetninger
Oppgave1
Oppgave2
Oppgave3
Kilder

Utdrag

Innledning

Per S Terk har utviklet et nytt treningsapparat, bicepsPluss. Siden det er starten på nyåret er veldig mange engasjert mer i trening enn på andre tidspunkt av året. Et treningsapparat er et veldig spesielt element og målgruppen er heller ikke så utrolig stor. Det er veldig få som selger treningsapparater og derfor er konkurransen veldig liten, men den kan også vær vanskelig å slå. På grunnen at markedet er såpass liten er kundene lojale derfor vil det være nødvendig for Per å benytte flere ulike strategier for å oppnå målet sitt.

Kompetansemål

 Gjøre rede for psykologisk prising, prisfølsomhet og priselastisitet
 Beregne pris ved hjelp av verdibasert og kostnads basert prisstrategi

Disposisjon

I denne oppgaven skal jeg først forklare noen begrep med egne ord og deretter skal jeg hjelpe Per S Terk med å bestemme pris på sin nyutviklet treningsapparat, bicepsPluss. Først og fremst må vi regne ut dekningsbidrag og han vil også at jeg skal hjelpe til med break-even og hvor mye salget kan synke før han går i underskudd. Videre skal jeg bestemme en prissettingsmetode innenfor konkurransemidlet pris som kan være aktuelt for Per... Kjøp tilgang for å lese mer

Prisstrategier for treningsapparat | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.