Caserapport i markedsføring og ledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 1840
 • PDF

Caserapport i markedsføring og ledelse

Caserapport om det fiktive selskapet Bris of Norway, som skal produsere og selge sommerklær. Caserapporten tar for seg visjon, forretningsidé og overordnet mål, hvordan selskapet skal kunne bygge seg opp, markedskommunikasjon, distribusjon, personalkonflikter og konkluderer til sist.

Caserapporten er svært fyldig og egner seg godt til inspirasjon.

Lærers kommentar

Bra formulert oppgave, du klarer og holde en rød tråd gjennom oppgaven. Litt tynt på personalkonfliktdelen.

Elevens kommentar

Bedre forklaring av personalkonflikter

Innhold

Visjon, forretningsidé, og overordnet mål for Bris of Norway
- Visjon
- Forretningsidé
- Overordnet mål
Posisjonering og merkevarebygging
- Posisjonering
- Rasjonelle produktfordeler
- Psykologiske produktfordeler
- Assosiasjoner
- Hvilken posisjon vil Bris ha?
Er det samsvar mellom markedskommunikasjonen og posisjoneringsstategien?
- Merkesamarbeid
- Merkeelementer
Distribusjon
- Direkte distribusjon
- Indirekte distribusjon
- Multikanalstrategi
Mulige personalkonflikter
- Direkte distribusjon
- Multikanalstrategi
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Mulige personalkonflikter

Her har jeg tatt med de to distribusjonsmetodene som ovenfor var mest aktuelle for Bris.

Direkte distribusjon
- Lavere sjanse for personalkonflikter, da man som regel har få ansatte
- Man selger produktene kun gjennom egne butikker. Dermed ingen konflikt med detaljister.
- I Bris sitt tilfelle kan det oppstå en konflikt om hvorvidt man bør ekspandere. (Fysiske butikker og nettbutikk)
Konflikten kan løses ved å inngå et kompromiss. F.eks. ønsker Tønnes Trægde og Peder Froland å utvide med 5 fysiske butikker i tillegg en nettbutikk, mens Jan mener det ikke bør åpnes mer en 3 fysiske butikker i tillegg til nettbutikken for å opprettholde eksklusiviteten. Kompromisset kan da gå ut på at de møtes på midten og blir enige om 3 fysiske butikker i tillegg til nettbutikken.
Multikanalstrategi
- Det kan oppstå uenighet om prisdifferensiering. Eventuelt ønsker en detaljist å selge produsentens produkter billigere/dyrere enn produsenten gjør det selv.
Dette vil føre til færre salg for enten produsent eller detaljist. Konflikten kan f.eks. være at en skjorte selges for 599,- hos detaljisten og 699,- hos produsenten. Jeg mener kompromiss er det lureste. Dersom man blir uenige er kan det være produsenten som sitter med størst makt, og kan ende opp med å si opp avtalen med detaljisten. Dersom man kommer frem til et kompromiss og møtes på... Kjøp tilgang for å lese mer

Caserapport i markedsføring og ledelse

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 24.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 14.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempebra. Fikk bruk for denne på tentamen.
 • 30.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra struktur på denne caserapporten!
 • 23.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  ganske bra struktur osv