Caserapport om ekspansjonsmatrisen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 5
 • 1188
 • PDF

Caserapport om ekspansjonsmatrisen

Oppgaven er en caserapport i markedsføring og ledelse 2 om visjon, forretningsidé og overordnede mål og strategier. I casrapporten er det utformet en vekststrategi for en bedrift som leverer råvarer hjem til folk, hvor ekspansjonsmatrisen brukes som ledd i utformingen. I caserapporten er fire vekststrategier vurdert:

- Markedsinntrengning (eksisterende kunder kjøper mer, kapre kunder fra konkurrentene, utvide markedet)
- Markedsutvikling (nye målgrupper, nye distribusjonskanaler, andre utviklingsstrategier)
- Produktutvikling
- Diversifikasjon (synergieffekt av eksisterende produkter, nye produkter med appell til eksisterende brukere, nye markeder – nye produkter)

Innhold

Konkurranse i bransjen
Markedsinntrenging
- Delkonklusjon
Markedsutvikling
- Delkonklusjon
Produktutvikling
- Delkonklusjon
Diversifikasjon
Konklusjon

Utdrag

Case: Alt i posen
I denne oppgaven skal jeg ta for meg ekspansjonsmatrisen som ledd i å utforme bedriften «Alt i posen» sine vekststrategier. Ekspansjonsmatrisen ble utviklet av den russisk-amerikanske matematikeren og næringslivsforskeren Igor Ansoff. Modellen beskriver fire forskjellige veier en bedrift kan gå for å styrke sin posisjon på markedet. De fire strategiene er: Markedsinntrengning, markedsutvikling, produktutvikling og diversifikasjon.
Videre i besvarelsen vil jeg vise hvilke muligheter Alt i posen har for å oppnå vekst, når de som markedsutfordrer ønsker å vokse ytterligere ved å etablere seg i en større by, samt hvilke konkurrenter de står overfor.

Konkurranse i bransjen
Det finnes allerede en rekke etablerte bedrifter i samme bransje, blant annet Godt levert, Rett hjem, Middagsposen og Kolonihagen.
Godt levert er den bedriften jeg kjenner best til. De har reklame på både TV og i aviser, og i tillegg viser de til 98 % fornøyde kunder på deres nettsider. Jeg antar derfor at de er markedsleder i den aktuelle bransjen i denne byen... Kjøp tilgang for å lese mer

Caserapport om ekspansjonsmatrisen

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 16.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  gsdhfxckgjklmø,æ.-gewthyyløoijkpl
 • 23.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempebra tekst! Var til stor hjelp.
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 17.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra og svœrt hjelpendes