Case i Psykologi | Eksempel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 1
  • 6
  • 5
  • 1700
  • PDF

Case i Psykologi | Eksempel

Her har du en oppgave i Psykologi 1 omhandlende selvbilde, behov og forsvarsmekanismer. Oppgaven tar utgangspunkt i en oppfunnet case. Casen dreier seg om en gutt som utagerer ved å latterliggjøre og rakke ned på medelever. Denne oppgaven bruker følgende psykologiske teorier til å undersøke hvordan bakgrunnen til casepersonen kan ha påvirket væremåten.

Lærers kommentar

.

Utdrag

Hvordan oppfyller en handling et behov?

Case - Herman
”Herman var en gutt som gikk på ungdomsskolen min, og han bodde heller ikke så langt unna meg. Han skrøt alltid av alt han gjorde eller hadde gjort. Stadig vekk rakket han ned på eller latterliggjorde andre når de skulle fortelle noe. Selv om de andre guttene syntes han var morsom, så ble han aldri en av gutta. Han kunne bli sur for ingenting og endte ofte opp på rektor sitt kontor hvor han nektet for å ha gjort noe galt. Alle visste at Herman hadde det vanskelig hjemme, men ingen snakket med han om det. Om man spurte hva som var galt, så endte man opp med et neveslag i ansiktet eller en diskusjon om noe helt annet.”

Vi har alle vært usikre på hvordan vi skal oppføre oss i gitte situasjoner og sosiale sammenhenger. Vi vil alle ivareta vårt selvbilde, og bruker en rekke forsvarsmekanismer for å gjøre nettopp dette. Selvbilde er summen av inntrykk og tanker du har gjort opp om deg selv. Samtidig legger man til at selvbilde er hvordan vi tror at andre oppfatter oss, og derfor spiller menneskene rundt oss en stor rolle for selvbildet vårt. Om kjæresten din slo opp med deg hadde noen kanskje valgt å rase ut mot foreldrene sine, mens andre er kontrollerte og setter ord på følelsene sine. Mennesker møter mennesker forskjellige forventninger og takler situasjoner og hendelser forskjellig. Ved en ubehagelig situasjon, så kan menneskets ubevisste forsvarsmekanismer, ifølge Sigmund Freud, skyte inn. Forsvarsmekanismene beskriver hvordan individet forholder seg til virkelighetsbildet av en situasjon, samfunn eller en hendelse. Videre skal vi se nærmere på Herman fra det gitte caset. Han har en rekke ganger latterliggjort andre medelever og rakket ned på dem. Hva kan være grunnen til at Herman utagerer på denne måten? Hva sier diverse psykologiske teorier om bakgrunnen til handlingene hans?

I følge Maslows behovspyramide har mennesket både mangelbehov og vekstbehov. Mangelbehovene som fysiologiske behov, trygghet og tilhørighet kan mettes, mens vekstbehovene som annerkjennelse og selvrealisering kan man ha en evig søken mot. Før man kan begi seg ut på vekstbehovene må de tre første stegene av Maslows behovspyramide være oppfylt. De fysiologiske behovene som mat og drikke, og trygghet kan en regne med at Herman har og derfor går søken videre mot å mette hans sosiale behov... Kjøp tilgang for å lese mer

Case i Psykologi | Eksempel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.