Case om Markedsundersøkelse av Proteinpulver - Per S Terk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 11
 • 2975
 • PDF

Case om Markedsundersøkelse av Proteinpulver - Per S Terk

Markedsundersøkelse av proteinpulver og barnemat med ekstra mye protein i ML2 (Markedsføring og ledelse 2). Oppgaven er en etterfølger av case om proteinpulver (se her: Case om Diversifikasjon som Vekststrategi i ML2: Per S Terk . Den er veldig nyttig til eksamen og tentamen, og kan hjelpe deg mye i skrivingen av en case.

Innhold

Case 2 – Markedsundersøkelse:
Innledning
Kompetansemål
Oppgavedisposisjon
Forutsetninger
Hoveddel
Markedsundersøkelse – Hva ønsker Per å finne ut?
Konklusjon av undersøkelse nr:1
Konklusjon av undersøkelse nr:2
Konklusjon av undersøkelse nr:3
Fremtiden for Just4Childs
Konklusjon av oppgaven
Kilder

Utdrag

Case 2 – Markedsundersøkelse

Innledning:
Å gjennomføre en markedsundersøkelse er en prosess hvor man gjennom en problemformulering, innsamling av data og analyse tilegner seg informasjon om markedet.

Når vi kommer inn på grunnen hvorfor vi utfører en markedsundersøkelse er at disse kan gjøre beslutninger og valg om fremtidige beslutninger som er så gode som mulig og for å kontrollere resultatet av tidligere beslutninger og vurdere i hvor stor grad de har vært vellykket.

Kompetansemål
• Bruke konkurransemidlet produkt
• Gjennomføre en markedsundersøkelse og presentere resultatene av den skriftlig
• Bearbeide, analysere og tolke innhentede data ved hjelp av digitale verktøy
• Vurdere mulige feilkilder og etiske problemstillinger ved gjennomføring av markedsundersøkelser

Oppgavedisposisjon:
Først og fremst vil jeg innlede drøftingen med å skrive litt om diversifikasjon og hva dette ble påvirket av salget av hans nye produkt. Deretter vil jeg sette produktet hans i nåtidens situasjon i produktets livssyklus. Etter denne prosessen kommer jeg inn på hoveddelen av oppgaven der jeg lager flere markedsundersøkelser fra rapporter og begrunner mitt valg og tolker resultatet.

Så kommer jeg inn på hvordan Per S Terk sin framtid vil se ut etter resultatet og hvordan markedsundersøkelsen kan påvirke Pers visjoner. Til syvende og sist i oppgaven kommer jeg frem til en konklusjon samt en kildeliste... Kjøp tilgang for å lese mer

Case om Markedsundersøkelse av Proteinpulver - Per S Terk

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.04.2014
  Dette var en helt grei oppgave
 • 17.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flott oppgave dette! :)