Case i markedsføring - Sobolo (drikke)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 3
  • 1037
  • PDF

Sammendrag: Case i markedsføring - Sobolo (drikke)

Case i markedsføring om Sobolo, som er en drikk. Casen tar for seg hvilken målgruppe produktet er egnet for, de fire P-ene (produksjon, pris, plass og påvirkning) og tilleggsprodukter som også kan lanseres.

Lærers kommentar

Veldig god case-oppgave av den ypperste kvalitet.

Innhold

Målgruppevalg
De fire P-ene:
1.Produkt
2. Pris
3. Plass(distribusjon)
4. Påvirkning
Tilleggsprodukter

Utdrag

I dette caset om Sobolo vil jeg ta opp noen sider ved hvordan vi kan selge Sobolo og markedsføre vårt produkt. Vi er en ny oppstartet bedrift som importerer iste fra Ghana som er utvunnet fra blomsten Sobolo. Først vil jeg som konsulent vise hva slags målgruppe vi har valgt. Det er viktig å segmentere slik at man vet hvem som liker produktet best. Deretter skal jeg gå litt nærmere inn på de fire p' ene. Tilslutt skal jeg si litt om tilleggsproduktene vi har tenkt til å selge sammen med Sobolo iste.

Målgruppevalg
Målgruppevalg vil si å skille ut bestemte segmenter som vi ønsker å bearbeide mer med. Det finnes tre forskjellige strategier for målgruppevalg. De tre strategiene er differensiert-, udifferensiert- og konsentrert markedsføring. Jeg tar ikke for meg differensiert- og konsertert markedsføring fordi dette som regel lønner seg til forskjellige produkter eller tjenester enn Sobolo. Vi kan jo tross alt ikke dekke alles behov eller i og med at vi markedsfører en iste. Jeg velger å bruke strategien... Kjøp tilgang for å lese mer

Case i markedsføring - Sobolo (drikke)

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.