Case om Familierett | Rettslære 1 | Espen og Elkjøp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 2
  • 562
  • PDF

Case om Familierett | Rettslære 1 | Espen og Elkjøp

Familierett case løst i RL1, Vg2 - Case: Espen, Espens mor og Elkjøp

Rettsspørsmål:
- Har Espen lov å kjøpe en gamer-PC med pengene fikk fra besteforeldrene da han var 13 år?
- Har Espen lov å bruke pengene han vant på en fotokonkurranse da han var 14 år?
- Har Espen lov å bruke pengene han tjente på bakeriet?
- Har Espen egentlig lov å kjøpe en gamer-PC uten vergens samtykke?
- Kan moren kreve at Elkjøp gir tilbake pengene for den knuste PC-en?
- Har moren til Espen noe hun skulle sagt?

Tvisten drøftes og løses ut i fra § 9, 12, 14, 15 i vergemålsloven.

Innhold

Familierett, del 2 – case
Parter i saken:
Rettsspørsmål:
Konklusjon:

Utdrag

Tvisten drøftes og løses ut i fra § 9, 12, 14, 15 i vergemålsloven.

Mindreårige kan bestemme over midler de har tjent ved eget arbeid eller virksomhet, etter de har fylt 15 år. Virksomhet vil si aktivitet av et visst omfang og over en viss tid. Det må være betaling for noe. Espen var 14 år da han mottok pengepremien etter fotokonkurransen, noe som gjør at vergen har makten over de 2000 kronene han mottok. Espen har heller ikke lov å bruke de 5000 kronene han fikk av besteforeldrene sine da han var 13 år, fordi det stod ikke på kortet at han kunne bruke pengene på hva han ville, jamfør §12(1).
Jamfør §9, kan ikke en person under 18 år foreta rettslige handlinger eller råde... Kjøp tilgang for å lese mer

Case om Familierett | Rettslære 1 | Espen og Elkjøp

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.