Case | Arbeidsgiveransvar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 2
  • 710
  • PDF

Caserapport: Case | Arbeidsgiveransvar

Oppgaven inneholder en case i rettslære som omhandler arbeidsgiveransvar. Partene i konflikten er en avsatt i et entrepenørfirma samt eier av firmaet.

Lærers kommentar

God besvarelse, kunne drøftet litt mer.

Elevens kommentar

Har med det nødvendige for casen, alle lovene som skal være med er der.

Utdrag

Case arbeidsgiveransvar
Karsten Jensen jobber på en hytte og glemmer å legge en kveil med ståltråd tilbake på sin plass. Dette fører til at en sau dør og eieren krever erstatning.

Partene i konflikten er Karsten Jensen som er ansatt i entreprenørfirmaet Ole Bjørn Vest, samt Ole Bjørn vest som er eier og leder i firmaet og jobbet sammen med Karsten. Det er også Saueeieren som er den som krever erstatning

Grunnlaget for saken er at sauen døde som en følge av at Karsten glemte å legge på plass ståltråden som førte til sauens død. Saueeieren hevder at det er Karsten og Ole Bjørn sin feil og krever erstatning fra begge to. De selv mener at det var et hendig uhell, og at saueeieren var uaktsom når han lot sauene gå rundt uten å passe på dem.

Rettsspørsmålene i saken er om saueeieren kan kreve erstatning, og i så fall fra Karsten og/eller Ole Bjørn. For å løse saken må vi anvende skadeerstatningsloven 13 juni Nr.26 1969, samt lov praksis hvor vi ser på det ulovfesta culpa ansvaret som mulig har foreligget hos partene... Kjøp tilgang for å lese mer

Case | Arbeidsgiveransvar

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 30.05.2016
    niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee