California | Geofagprosjekt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 5
  • 10
  • 1710
  • PDF

Prosjektoppgave: California | Geofagprosjekt

Geofagprosjektet inneholder informasjoner om den amerikanske delstaten California fra et geologisk perspektiv. I denne teksten kan du lære om den geologiske oppbygningen av California, og hvorfor denne er så interessant for geologer. Oppgaven inneholder bl.a. informasjoner om platetektonikk, San-Andreas forkastningen, landskapet og berggrunnen. I tillegg kan du lære mer om historien bak den enorme veksten av denne delstaten tilbake på 1800-tallet.

Lærers kommentar

Form og oppsett Innholdsliste, sidetall, overskrifter, skrifttype, linjeavstand, bildetekster+ Bra! Mangler bildetekst til flere av bildene. Kommunikasjon Språk, oversettelser, flyt God kommunikasjon. Innhold Det er definert en klar problemstilling. Besvarelsen gir en generell introduksjon til geologiske forhold i det valgte området. I rapporten besvares problemstillingen, og eleven knytter den opp mot geologien i landet på generelt plan. Problemstillingen kommer ikke tydelig frem i introduksjonen. Du gir en god innføring i de geologiske forholdene i California, og svarer godt på hvilken betydning gullrushet har hatt for staten. Fin konklusjon. Kilder Bruker kildekompasset. Henviser til kilder i teksten. Bruker flere ulike kilder. Kildelisten er alfabetisk sortert. Bevisst bruk av kilder. Veldig god kildeliste, sorter den gjerne alfabetisk til neste gang (dette er pirk). Bra med kildehenvisninger i teksten.

Innhold

• Innledning
• Hoveddel
- Platetektonikk
- San-Andreas forkastningen
- Californias landskap
- Berggrunnen
- Gullrushet i California
• Konklusjon
• Kilder

Utdrag

Innledning

California er en delstat sørvest i USA. Området ligger ved Stillehavet, og grenser med delstaten Oregon i nord, Nevada og Arizona i øst og Mexico i sør.
Californias areal omfatter omtrent 424 000km2, og har nærmere 40 millioner innbyggere. (snl.no, 2015), (wordpopulationreview, 2017).

Jeg har valgt å skrive om California ettersom jeg er svært fascinert av området. Selv var jeg turist i delstaten sommeren 2015, på samme tid som delstaten opplevde en tørke. Vi kjørte langs kystlinjen av California, vi besøkte et enormt slott i de frodige fjellene og vi dro på de hvite strendene. De store variasjonene i landskapet var slående.

I denne teksten vil jeg dykke dypere inn i Californias geologiske historie. Jeg vil formidle hvordan delstaten skiller seg ut fra resten av verden, og hvorfor delstaten er et av verdens mest kompliserte geologiske områder. Området er preget av høye fjell og dype daler, et mangfold av bergarter og mineraler, samt spor etter geologiske prosesser hvor enn du går.
I denne teksten vil jeg fokusere på San-Andreas forkastningen, Californias landskap, mangfoldet av bergarter og mineraler i området, og til slutt, det velkjente gullrushet i California.
Platetektonikk

Platetektonikk er den vitenskapen som utforsker og forklarer jordskorpens bevegelse. Jordskorpa er i følge teorien delt inn i 14 litosfæriske plater som beveger seg i forhold til hverandre, og har hatt en betydelig effekt på kontinentenes plassering de siste 2-3 milliarder årene. Drivkraften til disse bevegelsene er konveksjonsstrømmer i mantelen. (Terra Mater, 2011).

Jordskjelv og vulkansk aktivitet har som oftest en tilknytning til plategrensene, og vi kan dele disse plategrensene inn i grupper. Vi har for eksempel de konstruktive plategrensene, som vi finner der hvor to plater går fra hverandre, og det dannes en ny jordskorpe mellom dem. Dette er typisk for Midthavsryggene.
San-Andreas forkastningen

California ligger derimot på en plategrense som er preget av transvers forkastning, nemlig San Andreas forkastningen. Her beveger Stillehavsplata seg nordover i forhold til den Nordamerikanske plata, som forårsaker gnissinger mellom dem. (forskning.no, 2005)... Kjøp tilgang for å lese mer

California | Geofagprosjekt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.