Byvekst og industrialisering med eksempler fra Storbritannia og Tyskland

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 3. år
  • Annet
  • Godkjent
  • 10
  • 2787
  • PDF

Eksamensoppgave: Byvekst og industrialisering med eksempler fra Storbritannia og Tyskland

Dette er en eksamensoppgave fra Universitetet i Stavanger - Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Oppgaven ser på hvordan industrien gradvis vokste fram og endret samfunnet. Videre undersøker den sammenhengen mellom industrialisering og urbanisering, der den bruker eksempler fra Storbritannia og Tyskland.

I eksamensoppgaven blir det gitt eksempler på noen av de demografiske, geografiske, infrastrukturelle og sosiale endringene industrialiseringen av byen førte til.

Elevens kommentar

Fikk karakter B

Innhold

Innledning
Hoveddel
Industrialiseringen av Europa
En transportrevolusjon
Utfodringer ved urbaniseringen
Sosiale endringer
Infrastruktur ble endret
Avslutning
Litteraturliste

Utdrag

Innledning
Den industrielle revolusjonen er en av de mest gjennomgripende prosessene som har hendt i menneskenes historie. I denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan industrien gradvis vokste fram og endret samfunnet. Videre ønsker jeg å se på sammenhengen mellom industrialisering og urbanisering med eksempler fra Storbritannia og Tyskland. Oppgaven vil forsøke å gi eksempler på noen av de demografiske, geografiske, infrastrukturelle og sosiale endringene industrialiseringen av byen førte til.

Hoveddel
Industri kan defineres som «økonomisk aktivitet opptatt med bearbeiding av råvarer og produksjon av varer i fabrikker» Ut i fra den definisjonen kan man si at hvis en næring blir industrialisert vil den bli effektivisert for å skape økonomisk vinning. Effektiviteten kommer fra fabrikker som drives av maskinkraft framfor menneskekraft. Jan Eivind Myhre skriver at «industri kjennetegnes ved bruk at dampkraft og/eller bruk av avansert maskineri»

Industrialiseringen av Europa
Den industrielle revolusjonen startet i Storbritannia og spredte seg senere til resten av Europa. Storbritannia hadde alle forutsetninger som skulle til for en industriell revolusjon. Kanaler, lett tilgjengelig kull, et velutviklet jordbruk, utviklet liberalisme og politisk velvilje for nytenkning i form av industrialisering. I tillegg var Storbritannia på 1700-tallet den ubestridte verdensmakten med flere kolonier og en handelsflåte som skapte mangfold på råstofftilgang og store mengder kapital tilgjengelig. Det var ikke før 1800 tallet at britene åpnet for eksport av industri, noe som førte til at urbaniseringen startet tidligere på den britiske øya enn resten av Europa.

En transportrevolusjon
De første fabrikkene ble lagt langs elver slik at oppfinnelser som spindelen kunne drives av vannkraft. I 1769 tok James Watt patent på sin nye dampmaskin som skulle forandre hele industrien. Dampkraft ble nå tatt i bruk til å drive maskinene i fabrikkene. For å varme opp vannet til damp trengte dampmaskinen kull, og kull måtte transporteres fra gruvene til fabrikkene. Kull er utrolig tungt materiale, og britene fant ut at det lønte seg å bygge kanaler som bindepunkt mellom byer, fabrikker og gruver slik at man kunne frakte kullet via båt lengst mulig. Det ble bygd over 2000km med kanaler over hele Storbritannia mellom årene 1700 og 1830.

Utfodringer ved urbaniseringen
Helse er grunnleggende for menneskers trivsel og lykke, og folk trivdes ikke like godt i sentrum av byene pga boforholdene. Det var altfor trangt og i tillegg kom det mye støy og luftforurensning fra fabrikkene som følger av kullet. En ny term oppsto som man kalte smog, en blanding av ordene røyk og tåke på engelsk. Fordi det var så mye luftforurensing i byer som f.eks London steg dødeligheten betraktelig. Den høye befolkningstettheten og smogen gjorde at det var stor smittefare for farlige sykdommer. Kolera brøt ut ved flere tilfeller som epidemier i byene fordi man ikke var forsiktig nok med avføring og vanntilførsel. Generelt sett var det dårlige sanitære forhold i byene ved starten av industrialiseringen... Kjøp tilgang for å lese mer

Byvekst og industrialisering med eksempler fra Storbritannia og Tyskland

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Byvekst og industrialisering med eksempler fra Storbritannia og Tyskland, har også lastet ned