Burde FN få mer makt?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Burde FN få mer makt?

Her har du en oppgave i Politikk og menneskerettigheter vedrørende FN og makt. Oppgaven som ble gitt var å drøfte påstanden: "FN burde få mer makt enn de har i dag". I den sammenheng ses det her nærmere på FNs reelle handlingskraft og makt, og da særlig i forbindelse med stormaktenes medlemskap og vetorett i organisasjonen.

Utdrag

Drøft påstanden: ”FN burde få mer makt enn de har i dag”

FN, som ble opprettet etter andre verdenskrig, er en verdensorganisasjon med ønske om å skape fred å forebygge internasjonale konflikter. (Mellbye, 2012 s. 281) Selv om det ikke er noen tvil om at FN har gode intensjoner, er det flere som mener at FN har lite handlekraft og at makten til FN kun eksisterer på papiret. FN har, i stor grad, begrenset handlingskraft. Noen mener at FN burde ha fått mer makt enn det de har i dag, andre mener at de har nok makt som det er. I denne oppgaven skal jeg drøfte denne påstanden og svare på om FN burde få mer makt enn de har i dag.

Noe av det mest problematiske med FN er faktum at stormaktene, da USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike, er faste medlemmer av sikkerhetsrådet. Det at de også har vetorett, gjør mange skeptiske til om FN egentlig er så rettferdig som det virker på papiret. Det at disse stormaktene har vetorett, gjør at stormaktene har mest å si når det kommer til tiltak og andre bestemmelser. Resten av landene har verken vetorett eller fast plass i sikkerhetsrådet. Da kan det jo diskuteres om det ikke bare er stormaktene som bestemmer og har makt i FN. Det kan også diskuteres om kun bestemmelser som fremmer stormaktenes interesser blir vedtatt... Kjøp tilgang for å lese mer

Burde FN få mer makt?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.