Bufferkapasitet | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 7
 • 2249
 • PDF

Bufferkapasitet | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en rapport i Kjemi 2 om Bufferkapasitet.

Hensikten med forsøket var å teste bufferkapasiteten til en eddiksyre-acetat-buffer ved hjelp av syre-base-titrering med en sterk syre og en sterk base. I tillegg undersøkes hva som skjer med bufferkapasiteten og bufferens pH når bufferen fortynnes. Rapporten er et godt eksempel på hvordan en god forsøksrapport i kjemi skal oppbygges, og hvordan strukturen i rapporten burde være. I tillegg inneholder rapporten en grunnleggende teoridel om bufferkapasitet og syre-base-titrering, og viser hvordan man kan beregne bufferkapasiteten til en buffer.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 2.1 Bufferkapasitet fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. I rapporten finnes svar på spørsmålene som stilles i studieboken.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

En buffer er en løsning som er mottakelig for både syre og base uten at pH i løsningen vil gi en dramatisk endring. Bufferen er en slags «støtdemper» mot store pH endringer, og den består av en svak syre og dens korresponderende svake base. pH i en buffer kan finnes ut fra bufferligningen: pH=pKa+log ([svak base])/([svak syre]).
Bufferkapasiteten måles i mol, og er et mål for evnen en buffer har til å motta sterk syre eller sterk base uten at pH endres utenfor et definert bufferområde. Man kan definere bufferkapasiteten som den stoffmengden (antall mol) av sterk syre eller base som kan tilsettes til en liter av bufferen før bufferens pH kommer utenfor bufferområdet (og dermed «knekker»). Bufferområdet er for en buffer pH = pKa ± 1. Da pKa for eddiksyre = 4,74 vil bufferområdet for eddiksyre-acetat-bufferen være 4,74 ± 1. Ved tilsetning av en sterk base vil bufferen i teorien knekke ved pH på ca. 5,74, mens den ved tilsetning av sterk syre vil knekke ved pH på ca. 3,74. Følgende reaksjoner vil forekomme når man tilsetter hhv. HCl og NaOH:
Tilsetning av HCl: CH3COO-(aq) + H3O+(aq) ⟶ CH3COOH(aq) + H2O(l)
Tilsetning av NaOH: CH3COOH(aq) + OH-(aq) ⟶ CH3COO-(aq) + H2O(l)

Det er mulig å teste bufferkapasiteten ved hjelp av pH-indikatorer som endrer farge når bufferløsningens pH oppnår en verdi som ligger i pH-indikatorens omslagsområde. En passende pH-indikator til å teste en bufferkapasitet har derfor et omslagsområde med et intervall som dekker over pH-verdien hvor bufferen ikke lengere kan beskytte mot stor endring i pH ved tilsetning av syre eller base, dvs. bufferens øvre og nedre grense (pH = pKa ± 1). Ved hjelp av pH-indikatoren... Kjøp tilgang for å lese mer

Bufferkapasitet | Rapport i Kjemi 2

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 16.10.2013
  meget oversiktelig og grei tekst
 • 09.10.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra, likte den veldig mye.