Hvorfor bryr ikke ungdommen seg om politikk? | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 3
  • 690
  • PDF

Hvorfor bryr ikke ungdommen seg om politikk? | Sammendrag

Oppgaven diskuterer hva som kan være årsakene til at mange ungdommer ikke bryr seg om politikk. Og hva som kan gjøres for å øke ungdommers politiske engasjement.

Lærers kommentar

Bra, innhold og gode argumenter.

Elevens kommentar

Kanskje noen skrivefeil.

Innhold

Oppgaveformulering
Innledning
Ungdoms bruk av media
Politikkens innflytelse på livet
Konklusjon

Utdrag

Her i Norge er engasjementet blant ungdom dårlig når det gjelder politikk. Men hva grunnes dette? Har ungdom lite informasjon og kunnskap om politikk? På skolen er politikk pensum, vi lærer hvordan det fungerer. Så mange legger skolen til side fra fritiden. Vi lærer kanskje ikke nok på skolen om politikk, litt mer informasjon fra tidlig alder kunne være nyttig. Politikk er også veldig komplisert noe som kan være grunnen til at ungdom mister engasjementet... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvorfor bryr ikke ungdommen seg om politikk? | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.