Bruk av biblioteket på Malakoff skole | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 4
  • 7
  • 1294
  • PDF

Bruk av biblioteket på Malakoff skole | Caserapport

Dette er en caserapport i Markedsføring og ledelse 2 vedrørende bruken av biblioteket på Malakoff skole. Oppgaven som ble gitt var å finne ut hvordan elvene på skolen bruker biblioteket. For å danne en innsikt i problemstillingen ble det utført intervjuer av elever ved skolen. Rapporten redegjør følgende for utformingen av undersøkelsen, innsamlingsmetoden, utvalg og resultater.

Innhold

Sammendrag 2
Innledning 2
Hoveddel 2
Fase 1 (problemstilling) 2
Fase 2 (Valg av utforming) 3
Fase 3 (Valg av innsamlingsmetode) 3
Fase 4 (Utvalg) 3
Fase 5 (analyse- og rapporteringsfasen) 4
Konkusjon 5
Vedlegg 5

Utdrag

Sammendrag

Vi fikk tildelt oppgaven med følgende problemstilling; finn ut hvordan elvene på skolen bruker biblioteket.

Vi brukte en del tid og ressurser på å skrive ned ulike spørsmål og deretter bestemte vi oss for hvilke av spørsmålene vi skulle bruke. Før vi begynte å intervju elevene fikk vi en godkjenning og aksept på spørsmålene vi hadde laget fra biblioteket. Spørreundersøkelsen ble holdt på skolen i fritimer og i små pauser. Vi fikk ulike svar som vi satt oss ned og analyserte.

Innledning

Vi fikk mange ulike svar på disse spørsmålene, men allikevel var det svært mange like. Det viser seg at det faktisk er ganske få som bruker biblioteket på skolen. De fleste bruker det kun når de skal låne bøker, selv om unntak finnes. Noen liker å sitte og gjøre lekser i fritimene, og arbeide med skolefaget. Biblioteket blir brukt til mye forskjellige, men det blir brukt lite i forhold til hva vi hadde forventet.

Hoveddel

Fase 1 (problemstilling)

Problemstillingen vi valgte var; Hvordan brukes biblioteket på Malakoff skole?

Vi kom fram til denne problemstillingen ved å tenke på oppgaven, og hva biblioteket ville ha svar på.

Denne problemstillingen kan dekke mange ulike spørsmål, og det vil jeg si er en styrke. Med en så åpen problemstilling kan selve spørsmålstillingen inneholde flere ulike del spørsmål.

Når det gjelder problemstillingen, er det eneste at elevene kan misforstå ordet «brukes» (ref. problemstillingen), men det tviler jeg stekt på. Vi opplever ikke at det er noen veldig store feilvurderinger som er tatt før vi valgte å sette i gang med denne problemstillingen.

Vi hadde ikke behov for å endre noe på problemstillingen underveis, den passet godt til oppgaven vi fikk tildelt... Kjøp tilgang for å lese mer

Bruk av biblioteket på Malakoff skole | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.