Bris of Norway | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 5
 • 8
 • 2683
 • PDF

Bris of Norway | Caserapport

Caserapport om Bris of Norway. Oppgaven gjør rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og de profesjonelle markedene i tillegg til å presentere ulike metoder for prissetting og forklare fordeler og ulemper ved pris som konkurransemiddel.

Oppgaven tar utganspunkt i følgende to læremål:
1. Du skal kunne gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og de profesjonelle markedene
2. Du skal kunne presentere ulike metoder for prissetting og forklare fordeler og ulemper ved pris som konkurransemiddel

Lærers kommentar

5+

Innhold

Kjøpsroller
Kjøpsrollene i forbrukermarkedet
Kjøpsrollene i de profesjonelle markedene
Kjøpsprosessen
Kjøpsprosessen i forbrukermarkedet
Kjøpsprosessen i de profesjonelle markedene

Pris
Prisstrategi
Prissettingsmetoder
Fordeler og ulemper med pris som konkurransemiddel
Kilder

Utdrag

SAK 6

- Du skal kunne gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og de profesjonelle markedene

Kjøpsroller
Før jeg snakker om de ulike kjøpsrollene i forbrukermarkedet og i de profesjonelle markedene, vil jeg først definere hva en kjøpsrolle er: Kjøpsroller er forskjellige roller som kjøperen kan ha i forbindelse med et kjøp.

Kjøpsrollene i forbrukermarkedet

Nå skal jeg først ta for meg kjøpsrollene i forbrukermarkedet. Her er det veldig lett for å se på forbrukerne som enkeltpersoner, men som oftest så er et kjøp et samspill mellom flere personer, der de enkelte deltakerne har forskjellige roller. Vi har fem roller:
1 – initiativtaker
2 – påvirker
3 – beslutningstaker
4 – kjøper
5 – bruker

Initiativtakeren er den som setter i gang kjøpet, ved å komme med forslag til kjøp. Deretter kommer påvirkeren inn i bildet med råd og vurderinger som har innflytelse på valg av produkt. Beslutningstakeren er den som tar den endelige avgjørelsen om kjøpet. Kjøperen utfører selve kjøpshandlingen, og brukeren er den som forbruker produktet.

Her er det viktig for Bris of Norway, som en del av forbrukermarkedet, at de analyserer hver enkelt som kommer inn i butikken deres, og finner ut hvilken rolle de forskjellige kundene har. Deretter finner de ut hvem de kan henvende seg til med... Kjøp tilgang for å lese mer

Bris of Norway | Caserapport

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 28.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig godt formulert, og mye fagstoff. Hjalp meg til å forstå kjøpsroller og kjøpsprosessen i et større perspektiv