Bosetning av flyktninger i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 3
  • 1021
  • PDF

Bosetning av flyktninger i Norge

Her har du en oppgave i samfunnsfag som handler et dagsaktuelt tema, nemlig flyktningkrisen. Oppgaven diskuterer om kommunene i Norge skal bosette flere flyktninger, og hvordan dette kan gjøres. I tillegg redegjøres det for Dublin-avtalen og for EUs ståsted i forhold til flyktningkrisen.

Utdrag

Rundt omkring i verden foregår det store fattigdommer og krig, nå som verst i Syria. Mange land utenfor Europa drømmer om et bedre liv i Europa. Er det slik at alle skal kunne komme til Europa for et bedre liv? Jeg skal nå ta for meg denne problemstillingen.

Da borgerkrigen brøt ut i Syria året 2011, begynte allerede innbyggerne å flykte. I dag er det allerede 11 millioner mennesker på flukt og det er den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Disse flyktningene prøver å nå Europa i håp om et bedre og sikrere liv. De krysser Middelhavet i små båter for å komme seg over til Europa og går gjennom utallige land for å nå et bedre liv. Dette er noe som er verdt å hjelpe. Ut i fra Dublin-avtalen er menneskene nødt til å søke asyl i det første landet de innvandrer til.

Hva er Dublin-avtalen?
“Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse. En asylsøker kan kun få søknaden sin behandlet i ett av Dublin-landene.
Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til... Kjøp tilgang for å lese mer

Bosetning av flyktninger i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.