Artikkel om ekteskap (tvangsekteskap, arrangert ekteskap og kjærlighetsekteskap)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • 6
  • 2
  • 780
  • PDF

Artikkel om ekteskap (tvangsekteskap, arrangert ekteskap og kjærlighetsekteskap)

Dette er en artikkel som handler om tvangsekteskap, arrangerte ekteskap og kjærlighetsekteskap. Oppgaven tar utgangspunkt i og presenterer artikkelen "Bør man gifte seg av kjærlighet?" av Lars Fr. H. Svendsen, publisert i Aftenposten 18. juni 2005. Artikkelen besvarer spørsmålene:

"Hvilken holdning har forfatteren til tvangsekteskap, arrangerte ekteskap og kjærlighetsekteskap? Hva er din mening om temaet?"

Lærers kommentar

Flott at du i innledningen presenterer teksten ved tittel, navn på forfatter og utgivelsessted + dato.
Du viser at du har forstått oppgaven (og artikkelen!) og formulerer forfatterens hovedsyn på en presis og korrekt måte.
Overgangen til dine egne meninger er elegant, og argumentasjonen din er saklig og overbevisende. Innholdet virker i tillegg å være selvstendig og reflektert.
Teksten har et godt, formelt språk og en god struktur!

Elevens kommentar

Artikkelen burde vært satt opp i en kildetekst.

Utdrag

«Bør man gifte seg av kjærlighet» er en avisartikkel, skrevet av Lars Fr. H. Svendsen fra Aftenposten 18.06.2005. Teksten reflekterer i hovedsak rundt spørsmål som omhandler kjærlighetsekteskap, tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. De to første avsnittene innleder ved å fortelle om noen av de negative sidene ved kjærlighetsekteskap, samt forskjellen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Videre skriver Svendsen om hva slags ekteskap vi har pleid å hatt gjennom historien, og hva slags ekteskap majoriteten utøver i dag. Til slutt peker han på flere av de dårlige sidene ved kjærlighetsekteskap og avslutter med en filosofisk tanke om dette.

Forfatteren viser tydelig, gjennom hele teksten, sine holdninger. Han tar klart avstand fra tvangsekteskap, men bemerker at det er en vesentlig forskjell på tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Svendsen henviser til en doktoravhandling av Anja Bredal, som forteller at det er stor variasjon i hvordan de unge opplever arrangerte ekteskap. Mange er født i en kultur hvor arrangerte ekteskap er den opplagte måten å gifte seg på, på samme måte som det i Norge er opplagt at man skal gifte seg av kjærlighet. For mange er det derfor like naturlig å frivillig gå inn i arrangerte ekteskap, som det er for oss i Norge å gifte seg av kjærlighet... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om ekteskap (tvangsekteskap, arrangert ekteskap og kjærlighetsekteskap)

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.