Bør vi ha dialektar i media? | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 1
 • 479
 • PDF

Bør vi ha dialektar i media? | Artikkel

Dette er en oppgave som baserer seg på teksten "Ønsker du karriere - ikke snakk med dialekt" av Endre Juel Lundgren. Lundgrens tekst dreier seg om nedprioriteringen av dialekter i media, og om hvordan bokmål er den regjerende språkformen i mediene. Videre tar oppgaven for seg hvorvidt vi bør tillate mer talemål i media, eller strengere regler for bruk av dialekt. Oppgaven får også frem elevens syn på dialekt i media.

Lærers kommentar

Strukturert og innhaldsrikt. Du får fram ulike argument, og du grunngjer eigne synspunkt. Flett gjerne inn nokre fagord, du kan for eksempel nemne språklydar som er vanskeleg å forstå.

Innhold

Innledning
Forståelse av dialekter i medier
Publikums reaksjon
Konklusjon

Utdrag

«Jeg kan ikke se for meg at jeg skulle være en attraktiv person for en stor kommersiell aktør der brorparten av programlederne har østlandsdialekt» seier Jørn Kaarstad i P3. Han er dessverre ikkje den einaste som opplever det slik. Mange dialektbrukarar ser seg nøydt til å gje slepp på dialekten sin for å få drøymejobben, og dette meiner eg er ein dårleg tendens.

I motsetning til NRK har ikkje kommersielle radio- og TV-kanalar som P4 som mål å fremme norsk språk og kultur, og derfor høyrer ein langt mindre dialekt her. Eg forstår godt at dei vel å ha det slik, med tanke på at dei har lyttarar frå heile landet. Det er sjølvklart enklare å skjønne kva som blir sagt når programleiaren snakkar normert bokmål. Enkelte talemål kan jo vere nesten umoglege å forstå for folk frå andre stadar, og omfattande bruk av desse kunne fått lyttartalet til å minke drastisk... Kjøp tilgang for å lese mer

Bør vi ha dialektar i media? | Artikkel

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  rtyhgtre3rfghytyh6t54ryuyihytr
 • 21.02.2016
  Dette var hjelpsomt.