Body&Soul AS | Økonomistyring | Vår 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • 6
 • 19
 • 3796
 • PDF

Eksamensoppgave: Body&Soul AS | Økonomistyring | Vår 2016

Dette er en besvarelse på eksamen i Økonomistyring våren 2016. Oppgaven omhandler bedriften "Body&Soul AS" og besvarer fire spørsmål. I oppgave 1 finner du et regnskap for bedriften, samt en forklaring av revisjon og revisorens rolle. Oppgave 2 legger frem en regnskapsanalyse, og dernest, i oppgave 3, presenteres resultatbudsjettet. Avsluttende finner du en produktkalkyle i forbindelse med bedriften "Body&Soul AS".

Utdrag

Oppgave 1. Regnskap.

- Oppgaven bruker kun 25 % merverdiavgift.
- Modeller er blitt utgitt av lærer, eller hentet fra denne kilden: («Modeller», 2015).

1 a) Her har jeg brukt regnskapsmodell som er blitt utlevert av lærer.
Regnskap ført etter bokføringsloven § 5,1. ledd, pkt. 1, 3 og 4 samt 2. ledd pkt. 1 og regnskapsloven § 6.1 og 6.2.

...

e) Skriv en redegjørelse der du peker på viktige regler for revisjon og hvilken rolle revisor har i bedriften.

Jf. Regnskapsloven § 1-2 er aksjeselskaper regnskapspliktige. Body&Sould AS er et aksjefirma, og er derfor regnskapspliktig, som betyr at bedriften skal ha en regnskapsfører. En regnskapsfører skal bokføre bilagene i regnskapsprogram etter bestemte lover og regler. (I oppgaven spørres det ikke noe om regnskapsførere, så jeg går nå videre til det oppgaven egentlig spør om).

...

Oppgave 2. Regnskapsanalyse.

...

b) Vurder bedriftens lønnsomhet, likviditet og soliditet/finansiering. Som grunnlag for vurderingen skal du bruke både nøkkeltall, bransjetall og tall fra regnskapet. Foreslå tiltak der du mener det er nødvendig.

Lønnsomhet
Ved vurdering av lønnsomhet er det virksomhetens ordinære inntekter og kostnader som legges til grunn.
Av resultatregnskapet ser vi endringer i inntekter og kostnader. Vi ser at sum driftsinntekter har økt med kr. 993 000. Samtidig har sum driftskostnader økt med kr. 1 750 000. Selv om inntektene har økt fra 2013 til 2014, vises det likevel et negativt preg i utviklingen av lønnsomhet fordi kostnadene har økt betydelig mer.

...

Oppgave 3. Resultatbudsjett.

Av figuren har det blitt satt opp et budsjett for 3. kvartal 2016 med utgangspunkt i regnskapet for 1. kvartal 2016. Et resultatbudsjett viser antatte inntekter og kostnader over en periode. Denne perioden er som oftest noen måneder, men den kan også være for flere år. Det er viktig at bedriften setter seg godt inn i regnskapet når den skal sette opp et budsjett. Bedriften antar at omsetningen øker med 2 %.

...

Oppgave 4. Produktkalkyle.

Avanse = Salgsinntekt – varekostnad
(Ført i Excel)

Salgsinntekt = 599 – mva
Salgsinntekt=479,2... Kjøp tilgang for å lese mer

Body&Soul AS | Økonomistyring | Vår 2016

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 23.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin oppgave, var mye til hjelp når jeg skulle få et bedre innblikk i faget og øve til prøve!
 • 11.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg på en prøve jeg skulle ha :)
 • 17.11.2016
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Dette hjalp meg mye til eksamen!!