Boasson Hagen AS | Produktvalg

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • 5
  • 3
  • 752
  • PDF

Boasson Hagen AS | Produktvalg

Det her er en prøvebesvarelse i Økonomi og ledelse vedrørende produktvalg i forbindelse med bedriften Boasson Hagen AS. I besvarelsene finner du svar på syv oppgaver. Oppgavene svarer på spørsmål relatert til bedriftens dekningsbidrag og ulike produksjonsfaktorer som har innvirkning på produktvalget, som kapital, salgskroner og produksjonstid.

Utdrag

1) Samlet dekningsbidrag finner jeg ved å plusse sammen samlet dekningsbidrag for hvert produkt. (50 000 + 114000 + 28 000 = 192 000) Samlet dekningsbidrag er kr 192 000.

2) Dekningsbidrag er salgsprisen uten mva minus variable kostnader. Samlet dekningsbidrag per sykkel er dekningsbidraget per sykkel multiplisert med hvor mange sykler de produserer/selger. Skal man finne Samlet dekningsbidrag for de 3 syklene til sammen tar vi summen av samlet dekningsbidrag for hver sykkel.

Hvis Boasson Hagen AS har ledig kapasitet og all produksjon kan selges burde først og fremst satse på XC ANE 17, fordi den har klart høyest samlet dekningsbidrag (kr 114 000). Den nest beste er XC LITE 17, med samlet dekningsbidrag på 50 000, og den dårligste er XC PRO 18, med samlet dekningsbidrag på kr 28 000.

3) En knappfaktor er en begrensning for produksjonen. Et eksempel på en slik begrensning er mangel på kapital, råmaterialer... Kjøp tilgang for å lese mer

Boasson Hagen AS | Produktvalg

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.