Bipolar lidelse og samfunnets fordommer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 4
  • 8
  • 2298
  • PDF

Prosjektoppgave: Bipolar lidelse og samfunnets fordommer

Denne oppgaven tar for seg Bipolare lidelser som en psykisk lidelse, samt drøfter hvorfor samfunnet har fordommer mot mennesker med psykiske lidelser.

Lærers kommentar

Du viser grunnleggende kunnskap om emnet. Du har med innledning, hoveddel og avslutning. Du kunne med fordel satt deg ennå bedre inn i lidelsen du beskrev (se kommentarer). Du har med forklaring på fordommer og argumenterer greit.

Innhold

Innledning
Bipolare lidelser
Årsaker
Symptomer
Blir mennesker med psykiske lidelser møtt med fordommer fra samfunnet?
Kilder

Utdrag

I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg bipolare lidelser. Grunnen til det er at det er en lidelse som jeg synes er veldig interessant og som jeg synes er en av de litt mer skjulte lidelsene enn mange andre psykiske lidelser. Den kan ofte være mindre synlig om man for eksempel sammenligner det med schizofreni eller personlighetsforstyrrelse, da disse er mer synlige for folk rundt å legge merke til.
Jeg kommer først til å fortelle fakta om bipolare lidelser hvor jeg har lagt hovedvekten på bipolar depresjon, før jeg til slutt kommer med en drøfting av påstanden om mennesker med psykiske lidelser blir møtt med fordommer i samfunnet i dag... Kjøp tilgang for å lese mer

Bipolar lidelse og samfunnets fordommer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.