Bioteknologi i boken Nexus | Sammendrag | Naturfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1985
  • PDF

Bioteknologi i boken Nexus | Sammendrag | Naturfag

Dette sammendraget tar for seg bioteknologi på vgs 1. klasse. Her vil du finne en forklaring på hva bioteknologi er. I tillegg inneholder sammendraget mye informasjon om arv og miljø og genetikk.
Kapittelet som sammendraget tar utgangspunkt i er å finne i boken "Nexus", vgs- naturfagsbok for vg1. Dette er pensum og er absolutt verdt å lese. All informasjon er tatt ut fra denne boken, men er skrevet på en enklere og kortere måte.

Elevens kommentar

Det innerholder all informasjon man trenger å vite til en prøve om bioteknologi på vg1. Det som kan gjøres bedre er kanskje litt skrivefei? Ellers så har det god struktur, og er lett å forstå.

Innhold

Bioteknologi 1
Genetikk 1
Gregor Mendel- "Genetikkens far" 1
Forsøket-Hvordan mendel undersøkte nedarvingen av ertefarge 1
Nedarving-krysningsskjema: 1
Dominant og rescessiv nedarving hos mennesker: 2
Arvelige sykdommer: 2
Arv og miljø 2
Celler: 2
Arvestoffet: 3
DNA-molekylet: 3
Den genetiske koden: 3
Proteiner: 4
Proteinsyntesen: Notater fra skolen 4
Arvestoffet i endring: 4
Mutasjoner: 4
Moderne avlsarbeid: 5

Utdrag

Forsøket-Hvordan mendel undersøkte nedarvingen av ertefarge
• Mendel tok en erteplante som fikk gule erter og fjernet pollenbærerne og pollinerte den med pollen fra en annen erteplante som fikk grønne erter. Denne generasjonen ble kalt for P-generasjonen, eller også foreldregenerasjonen. I den neste generasjonen (F1, første adkomst) ble alle ertene gule. Han lot nå plantene som vokste opp fra de gule ertene, selvpollinere. Resultatet av selvpollineringen (F2) ble både gule og grønne erter.
• Gjorde mange gjentak av forsøket. Forholdet mellom gule og grønne erter ble tilnærmet 3:1.
• Mendel konkluderte med at det var arvefaktorer som bestemte fargen. Det var to av disse faktorene i hver celle. De to faktorene som hører sammen, kom fra foreldre, en fra hver. De to faktorene går fra hverandre ved dannelse av kjønnsceller og en av dem kan havne hos avkommet. Det finnes en faktor for grønn og en faktor for gul farge, og faktoren for gul farge...

Mutasjoner:
Endringene i DNA-molekylet skyldes mutasjoner. Det er plutselige forandringer i arvestoffet hos et individ. Vi skiller dem i kromosommutasjoner og genmutasjoner. En kromosommutasjon er en forandring i oppbygningen av kromosomet hvor et stykke kan være tatt bort eller lag til, mens en egenmutsjon er en forandring i baserekkefølgen.

Konsekvensen av en mutasjon kan variere fra at den ikke har noen betydning for individet, til at den kan være positiv, eller i det verste fall dødelig.

Downs syndrom: kromosommutasjon der cellene har 47 mot normalt 46 kromosomer. Kjomosjonmutasjoner er som oftest ugunstige, og reduserer overlevelsessjansene

Mutasjoner kan oppstå spontant og tilfeldig: f.eks under en celledeling. De kan skje i alle celler med arvestoff. Hos organsmer med kjøttet formering vil den genetiske forandringen likevel bate overføres til avkommet hvis mutasjonen skjer i en av kjønnscellene. Cellene har korrekturleserenzymer og reperasjonsenzymer som oppdager og tr hond om de fleste feilene som oppstår... Kjøp tilgang for å lese mer

Bioteknologi i boken Nexus | Sammendrag | Naturfag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.