Biologirapport fra Ekskursjon i Nordland - Artsliste

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 37
 • 6207
 • PDF

Biologirapport fra Ekskursjon i Nordland - Artsliste

Rapport fra ekskursjon på Skautuva og i futelva.

Oppgaven inneholder en teoridel (generelt om økosystemene med viktige abiotiske faktorer)og en systematisk artsliste av de over 60 artene vi fant og konklusjon.

Lærers kommentar

5+, veldig bra konklusjon

Innhold

Innledning
Teori
– Myra
– Skogen
– Fjellet
Fremgangsmåte
Resultater
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Innledning
8. og 9. september dro biologiklassen ut på eksursjon, første dagen til Skautuva, en 626 moh høy fjelltopp som ligger mellom Keiservarden og Steigtinden, og andre dagen til området rundt futelva, ei elv som renner fra Soløyvatnet og munner ut på Bertnes med omliggende myr enkelte steder. Hensikten med disse to dagene var å samle, bestemme og klassifisere forskjellige arter, få bruke teorien i læreboka i praksis ved se hvordan den økologiske gradienten forandrer seg med høyden med både abiotiske og biotiske faktorer i forhold til Skautuva, og konkludere med hvilken myrtype vi undersøkte i futelva, ved hjelp av å kartlegge vegetasjonen og utføre ulike prøver.

Teori
Hva kjennetegner myra?
Myrene utgjør en viktig del av det norske landskapet, og så mye som 9 % av landarealene i Norge er myr, der de eldste er over 10 000 år gamle. Begrepet myr kan defineres på mange forskjellige måter: Botanisk sett er myra et område der det vokser en spesiell vegetasjon med typiske myrplanter, geologisk et område med et minst 20 cm tykt torvlag eller geografisk som et spesielt landeområde... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologirapport fra Ekskursjon i Nordland - Artsliste

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 28.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var utmerket og meget lærerrik!
 • 23.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra må jeg si!!!