Biologi: Transportsystemer i menneskekroppen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 782
 • PDF

Sammendrag: Biologi: Transportsystemer i menneskekroppen

Notater i Biologi om sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og urinveissystemet i menneksekroppen. Teksten hører til kapittel 9 i Biologi 1: Transportsystemer i mennesket.

Tar for seg disse temaene:
- Sirkulasjonssystemet: Oppgaver, komponenter i blodet, fordeler med to blodåresystemer, sinusknuten, regulering av hjerteaktiviteten, blodtrykk, lymfesystemet og sykdommer.
- Respirasjonssystemet: Regulering av pustebevegelsene, astma og KOLS.
- Urinveissystemet: Oppgaver, regulering av urinutskillelsen og urinering.

Innhold

TRANSPORTSYSTEMER
Sirkulasjonssystemet (blod, blodårer, hjerte)
Respirasjonssystemet
Urinveissystemet

Utdrag

TRANSPORTSYSTEMER
Sirkulasjonssystemet (blod, blodårer, hjerte)

Oppgaver:
• Transportere næringsstoffer og avfallsstoffer
• Transportere O2 og CO2
• Transportere varme
• Transportere hormoner
• Stoppe blødninger
• Beskytte mot infeksjoner

Komponenter i blodet:
1. Blodceller:
• Røde blodceller: Mangler kjerne, levetid ca. 120 døgn, 5 mill./µL
• Hvite blodceller: Store, uregelmessig kjerne, 1 pr 600 røde, bekjemper fremmedstoffer
• Blodplater: Mangler kjerne, levetid 10 dager, 1 pr 20 blodceller, reparerer blodåreveggen
2. Blodplasma: Gulaktig væske, består av:
• Koagulasjonsfaktor: Lange proteiner som deltar i reparasjon av blodåreveggen
• Serum: Vann, proteiner, glukose, aminosyrer, urea, hormoner, ioner, gasser
... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologi: Transportsystemer i menneskekroppen

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 13.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Mye bra, men kunne vært mer om noe. :-)