Biologi-rapport: Bakterier i skolemiljøet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 3
  • 475
  • PDF

Biologi-rapport: Bakterier i skolemiljøet

Rapport om undersøkelse av bakterieutbredelsen på forskjellige steder i skolemiljøet. Det dreier seg om bl.a. PC, mobiltelefon, kantinebord, såpedispensere, bøker, munnen, m.v.

Øvelse fra Bi 1.

Hensikt
Undersøke utbredelsen av bakterier på forskjellige steder i skolemiljøet.
Hypotese: Av de stedene vi har valgt tror vi det er flest bakterier i munnen.

Studienetts kommentar

Oppgaven er ikke særlig grundig. Noen av avsnittene bør skrives i hele setninger. Det gjelder spesielt avsnittet om feilkilder.

Innhold

Bakterier i skolemiljøet
Hensikt
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater
Konklusjon

Utdrag

Fremgangsmåte
1. Del petriskålen i et rutenett og planlegg hvilken bakteriekilde som skal testes i hver rute
2. Stryk en Q-tips på bakteriekilden og trykk den forsiktig på riktig plass i agarskålen
3. Legg på lokket
4. La skålen stå lunt (30 °C) i to dager
5. Noter antall bakteriekolonier i hvert felt... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologi-rapport: Bakterier i skolemiljøet

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 28.04.2014
    drittrapport:(:( kekkekekekek