Biologi notater: Evolusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 987
  • Word2003

Sammendrag: Biologi notater: Evolusjon

Notater til kapitel 9 i boken Biologi 2, utgitt av Gyldendal. Kapitlet handler om evolusjon og notatene kommer inn på begreper som f.eks. darwinisme, lamarckisme, mendels arvelov, avl, m.v.

Innhold

Hva er evolusjon
Kjenne til prinsippet for Darwinismen og Lamarckismen
Bruke for eksempel finkene på Galapagos som eks. på Darwins utviklingslære
Forutsetningene for Darwins teori (mekanismer i evolusjonen s. 314)
Mendels arvelover og geologiske teorier/ jordas alder (underbygger evolusjonsteorien)
Avl i forhold til naturlig utvalg
Bevis for evolusjon
Hva menes med en populasjons genlager
Grunner til at genlageret endres (mutasjoner, genflyt, tilfeldig parring, genetisk drift, seleksjon) og kanskje gi nye arter
Prinsippet for Hardy-Weinbergs lov og forutsetninger for at den gjelder, kjenne formelen og vite litt om hvordan den kan brukes
Kunne forklare flaskehalseffekt og grunnleggereffekt med eksempler
Eksempel på koevolusjon (rovdyr/byttedyr, plante/ bestøver…)

Utdrag

Kap 9 – Evolusjon

Hva er evolusjon
Evolusjon er utvikling. Det er de prosessene som har skjedd og som skjer.

Kjenne til prinsippet for Darwinismen og Lamarckismen
Jean Baptiste de Lamarck: Arve lang strakt hals til barn  Ervervede egenskap.
Charles Darwin: Viktig forutsetning at alle ikke er like. Langhalset sjiraff  Naturlig utvalg. ”Survival of the fittest”  ”Best tilpasset”.

Bruke for eksempel finkene på Galapagos som eks. på Darwins utviklingslære
Darwins reise med Beagle (5 år). Som ung ble han med som naturvitenskapsmann på en jordomseiling. ”Beagle” i 5 år. Det var først da han begynte å arbeide med sine observasjoner. Spesielt om finkene på øygruppen Galapoges utenfor Sør Amerika. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologi notater: Evolusjon

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 14.05.2014
    veldig braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa